Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε συνέδριο για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική στην Ε.Ε.

Πρέπει να διαβάσετε

Στο υβριδικό συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την «Xunta de Galicia» και τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Θαλάσσιων Περιφερειών, συμμετείχε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, εντεταλμένος επί των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Το θέμα συζήτησης ήταν η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, καθώς και το πώς εργάζονται οι Περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την αλιεία στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειακών κυβερνήσεων, των εκπροσώπων του τομέα της αλιείας, των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, αλλά και άλλων βασικών ενδιαφερομένων.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Αλεξάκης ανέφερε ότι, «εάν δεν προσφέρουμε, το συντομότερο δυνατό, φιλόδοξες και γενναίες λύσεις πολιτικής για να διασφαλίσουμε τον κύκλο εργασιών των γενεών, πρέπει να αποδεχτούμε την ιδέα ότι, κάποια μέρα στο εγγύς μέλλον, ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας απλώς θα αντικατασταθεί από άλλες δραστηριότητες.»

Τονίστηκε ότι αφενός πρέπει πρώτα να αξιοποιηθούν τα μέτρα της ΚΑΠ, και αφετέρου να εντοπιστούν και να συζητηθούν καινοτόμες διατάξεις και μέτρα πολιτικής με σκοπό να προστεθούν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός βιώσιμου τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιπλέον, ο κ. Αλεξάκης έθεσε βασικούς προβληματισμούς που ελπίζει να «πυροδοτήσουν» τις τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις  της CPMR τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, υποστήριξε την βελτίωση της συνεκτικότητας της υπάρχουσας διακυβέρνησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για να δοθεί η δυνατότητα στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της.

Ακόμη, πρότεινε ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις υπέρ της έρευνας, έτσι ώστε οι αλιείς και οι αγρότες υδατοκαλλιέργειας να βιώσουν μια τεχνολογική επανάσταση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ο Αλεξάκης ανέφερε ακόμη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί μια γρήγορη και δίκαιη απαλλαγή του κλάδου από τις ανθρακούχες εκπομπές, δρομολογώντας έναν μαζικό εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των υποδομών υδατοκαλλιέργειας. Τέλος, όπως υποστήριξε ο κ. Αλεξάκης χρήζει σημαντικό για το μέλλον να γίνει η αλιεία ένας πιο ελκυστικός τομέας για τους νέους με κορωνίδα την προώθηση της ισότητα των φύλων.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα