696.000 ευρώ για οδικές παρεμβάσεις στο τμήμα Αγ. Σεμνή-Κάτω Πουλιές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 696.000 ευρώ για την αποκατάσταση τμημάτων του επαρχιακού δρόμου «Αγ. Σεμνή-Κάτω Πουλιές» στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, η εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας Ανδρούλα Σουρουλά, και η προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη.

Το έργο προβλέπει αποκατάσταση τμημάτων του δρόμου σε δυο θέσεις πλησίον των οικισμών Αγία Σεμνή και Κάτω Πουλιές (ή και όπου αλλού προκύψει ότι απαιτείται πλησίον), λόγω τοπικών κατολισθήσεων των πρανών και συγκεκριμένα:

Εκσκαφές, καθαρισμοί πρανών, καθαρισμός – μόρφωση τάφρου και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου όπου απαιτείται, αποξήλωση ασφαλτικών και οδοστρωσίας προκειμένου να γίνει εξυγίανση με λιθορριπή, αποκατάσταση οδοστρωσίας και του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση οδοστρωσίας, λιθορριπή με επιμελημένη επιφάνεια για την προστασία των πρανών και φρεζάρισμα ισοπεδωτική ασφαλτόστρωση σε τμήματα όπου απαιτείται.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα