Υπερκέρδη παραγωγών ενέργειας: 373,5 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο ταμείο από την έκτακτη εισφορά

Πρέπει να διαβάσετε

Ποσό ύψους 367.067.027,54 ευρώ θα μπει στα ταμεία του κράτους μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου από την φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ενέργειας.

Πρόκειται για την έκτακτη εισφορά ύψους 90%, επί της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021- Ιουνίου 2022, η οποία βεβαιώθηκε χθες από τη ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα βεβαιωθούν και τα υπολειπόμενα ποσά από τις υπόλοιπες ΔΟΥ, ύψους 6.478.194,19 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της έκτακτης εισφοράς της εν λόγω περιόδου σε 373.545.221,73 ευρώ.

Επιπλέον, επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας, από τον Ιούλιο 2022 έως και το τέλος Νοεμβρίου 2022, έχει εισπραχθεί μέσω του μηχανισμού παρακράτησης των υπερβαλλόντων εσόδων στο χρηματιστήριο ενέργειας, ποσό ύψους 2.568.412.721,83 ευρώ, εκ του οποίου ποσό ύψους 979.692.524,78 ευρώ αφορά σε παρακράτηση κερδών από τεχνολογίες φυσικού αερίου, λιγνίτη και υδροηλεκτρικού και ποσό ύψους 1.588.720.197,05 ευρώ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Με βάση τα ανωτέρω και εξαιρώντας τις ΑΠΕ, έχουν παρακρατηθεί κέρδη συνολικού ύψους 1.353.237.746,51 ευρώ από τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει, επίσης, ότι:

«Η Ελλάδα εμφανίζεται, με βάση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλυση του Αμερικανικού οργανισμού taxfoundation και στοιχεία του ινστιτούτου Bruegel, ως μία από τις πρώτες χώρες των 27 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβάλει εισφορά ή/και παρακράτηση στα υπερβάλλοντα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα με τον μεγαλύτερο συντελεστή. Και τα ποσά αυτά επιστρέφουν στους πολίτες μέσω των μέτρων στήριξης που υλοποιεί η κυβέρνηση, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, πήρε το «πράσινο φως» στα μέσα του Νοεμβρίου και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπολογισμός των υπερεσόδων που θα «επιστρέφουν» στα κρατικά ταμεία και θα αναδιανέμεται στους καταναλωτές με τη μορφή επιδοτήσεων θα γίνεται ανά τρίμηνο, ξεκινώντας από το διάστημα Αύγουστος-Οκτώβριος 2022.

Πώς υπολογίζονται τα υπερκέρδη

Όπως αναφέρεται σχετικά στην τροπολογία, ο προσδιορισμός των πρόσθετων εσόδων θα γίνει με τον ορισμό για κάθε μήνα μίας «εύλογης τιμής» για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, αν τα κέρδη μιας εταιρείας υπερβαίνουν αυτήν την τιμή τον έναν μήνα και τον επόμενο είναι κάτω από τον προαναφερόμενο πήχη, τότε θα γίνεται συμψηφισμός. Τα υπερέσοδα θα είναι η τυχόν θετική διαφορά που θα προκύψει από το ισοζύγιο όλου του τριμήνου.

Η «εύλογη τιμή» ονομάζεται «Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής» (ΕΜΤΛ), η οποία για κάθε μήνα και για κάθε προμηθευτή θα συγκριθεί με τις ονομαστικές χρεώσεις που έχει αυτός ανακοινώσει, δηλαδή τη «Μέση Τιμή Χρέωσης (ΜΤΧ)». Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μέση Τιμή Χρέωσης» θα είναι η μεσοσταθμική ονομαστική χρέωση για όλα τα τιμολόγια ενός προμηθευτή για τον συγκεκριμένο μήνα.

Παράλληλα, θα ληφθούν υπόψη στον μηχανισμό παράμετροι που αποτυπώνουν τα πραγματικά κόστη προμήθειας, τα οποία θα συγκριθούν με τις ονομαστικές χρεώσεις και θα αφαιρούνται τα ποσά που έχει καταβάλει κάθε πάροχος, στο πλαίσιο εκκαθάρισης μηνιαίων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου.

Ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των υπερεσόδων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον καταλογισμό των ποσών που θα προκύψουν θα καθοριστεί με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενώ τους υπολογισμούς θα αναλάβει η ΡΑΕ.

Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα