«Βιωσιμότητα στον τουριστικό τομέα και μείωση πλαστικών μιας χρήσης»: Εργαστήριο από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Πρέπει να διαβάσετε

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προσκαλεί στο εργαστήριο με θέμα «Βιωσιμότητα στον τουριστικό τομέα και μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης: Καλές πρακτικές από το έργο SUPMed» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 23  Οκτωβρίου 2023, ώρα 09:30, στο H2B HUB (Κορωναίου 14 – 3ος όροφος, Ηράκλειο, 71202).

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» – 2018-1-0572” – SUPMed.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, όπως τα Σχέδια Δράσης για την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, τον οδηγό καλών πρακτικών, καθώς και το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων για την αντικατάσταση των ΠΜΧ.  Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το πεδίο εφαρμογής, τη μεθοδολογία και την αξία της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και να μάθουν επίσης πώς μπορούν να δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν έναν Responsible Sourcing Supplier Code στις δραστηριότητές τους.

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Οι έξι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι η Aspon Consulting Ltd ως επικεφαλής εταίρος (CY), το Επιμελητήριο Ηρακλείου (GR), η Anelixis Development Consultants S.S.A. (GR), η Cellock Ltd (CY), η AIS Environment (MT) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (CY).  Οι εταίροι στοχεύουν, με την ολοκλήρωση του έργου, στη μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στον τομέα του τουρισμού σε τρεις περιοχές της Μεσογείου (Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.

Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακολουθήστε τις σελίδες σε Facebook, Twitter και LinkedIn και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαστήριο Βιωσιμότητας στον τουριστικό τομέα και μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης: Καλές πρακτικές από το έργο SUPMed

Τοποθεσία: H2B HUB,  Κορωναίου 14 – 3ος όροφος, Ηράκλειο, 71202

Ημερομηνία: 23.10.2023, 09:30 – 13:00

1.          Περιεχόμενο και σκοπός του εργαστηρίου

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» – 2018-1-0572” – SUPMed.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, όπως τα Σχέδια Δράσης για την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, τον οδηγό καλών πρακτικών καθώς και το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων για την αντικατάσταση των ΠΜΧ.  Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το πεδίο εφαρμογής, τη μεθοδολογία και την αξία της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και να μάθουν επίσης πώς μπορούν να δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν έναν Responsible Sourcing Supplier Code στις δραστηριότητές τους

2.          Συμμετέχοντες

ΜμΕ και Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και άλλους σχετικούς τομείς στην Ευρώπη.

3.          Πρόγραμμα

09:30 – 10:00               Καλωσόρισμα και εγγραφές συμμετεχόντων

10:00 – 10:15               Σύντομη παρουσίαση του έργου SUPMed, Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου: Μαρία Συμεωνίδου, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

10:15 – 10:30               Η εμπειρία μας από το SUPMed: Εφαρμογή και Προκλήσεις των Πιλοτικών Σχεδίων Δράσης, Εκ μέρους της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ: Γιάννης Μαυρογιάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

10:30 – 11:30                Πως να υιοθετήσετε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο στον τουριστικό τομέα: Πεδίο εφαρμογής, μεθοδολογία και αξία της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και Δημιουργία και υιοθέτηση  Responsible Sourcing Supplier Code στις δραστηριότητές τους, Εκ μέρους της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ: Βασιλική Καλογεράκου, Μέλος της Ομάδας Έργου

11:30 – 11:45              Διάλλειμα καφέ

11: 45 – 12:45               Case study: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δυο ομάδες με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και τη καταγραφή του βασικού περιεχομένου ενός Responsible Sourcing Supplier Code σε μια ξενοδοχειακή μονάδα και σε ένα εστιατόριο

12:45 – 13:00                Ερωτήσεις – Κλείσιμο εργαστηρίου

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα