Βαρδάκης: Στον αέρα ακόμα οι συμβασιούχοι επιβλέποντες υλοποίησης-παραλαβής έργων του ΟΑΚ Α.Ε.

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος των συμβασιούχων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.), προχώρησαν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2006, εννέα άτομα προσελήφθησαν από την Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και με σκοπό την επίβλεψη της κατασκευής και μελέτης έργων της ΕΥΔΕ.

Τον Ιανουάριο του 2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4138/Α΄/2013, απόφασης του Υπουργού Υποδομών, οι εννέα(9) υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στον ΟΑΚ Α.Ε. και έγινε η κατάταξή τους σε οργανικές θέσεις του Οργανισμού, συνεχίζοντας να παρέχουν υπηρεσίες μέχρι σήμερα, ως αποσπασμένοι από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ με σύμβαση ορισμένου χρόνου για πάνω από δεκαέξι (16) χρόνια χωρίς διακοπή.

Καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των δεκαέξι ετών, στελεχώνουν εποπτευόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου  Υποδομών, αρχικά την ΕΥΔΕ Αποσελέμη και στη συνέχεια τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.), όπου έχουν την ευθύνη υλοποίησης- παραλαβής έργων εθνικής σημασίας, ενώ με την καθημερινή παρουσία τους και επίβλεψη των έργων έχουν πλέον αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία αυτής της ειδικής κατηγορίας έργων, ουσιαστική γνώση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους,  αλλά  και  των  διαδικασιών  διαχείρισής τους.

Οι συμβάσεις των εννέα (9) υπαλλήλων ανανεώνονταν ανελλιπώς και χωρίς καμία διακοπή τα τελευταία 16 χρόνια, ενώ με την από 4043/24-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. του  ΟΑΚ εγκρίθηκε η έναρξη των διαδικασιών για την εκ νέου ανανέωση των συμβάσεών τους. Το αίτημα ανανέωσης των συμβάσεων έχει προωθηθεί, με σύμφωνη γνώμη, από το Υπουργείο Υποδομών στο Υπουργείο Εσωτερικών για περαιτέρω ενέργειες της διαδικασίας ανανέωσης.

Οι συμβάσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων έχουν ήδη λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2022 και παραμένουν στις θέσεις τους χωρίς καταβολή των μισθών τους από την λήξη των συμβάσεών τους.

Λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση της ΠΥΣ(πράξη υπουργικού συμβουλίου) για την ανανέωση των συμβάσεων, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοποριστικά λόγω μη μισθοδοσίας, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος μη εγκυρότητας ενεργειών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους αναφορικά με την επίβλεψη έργων, διακινδυνεύοντας να υποστούν ακόμα και νομικές συνέπειες.

Δεδομένων των παραπάνω οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να τους ενημερώσουν:

Πότε θα εκδοθεί η ΠΥΣ ανανέωσης των συμβάσεων των συγκεκριμένων εργαζομένων

Εάν θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης, ώστε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και να μην υφίσταται ο κίνδυνος νομικών συνεπειών αναφορικά με τα έργα που επιβλέπουν

Εάν προτίθενται να επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα της εργασιακής ανασφάλειας των συγκεκριμένων συμβασιούχων που καλύπτουν για δεκαέξι (16) χρόνια  διαρκείς ανάγκες εποπτευόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα