Τουρισμός: Μάχη με τον χρόνο για τα επενδυτικά σχέδια του ΕΣΠΑ

Πρέπει να διαβάσετε

Να μην ολοκληρωθούν ποτέ κινδυνεύουν δεκάδες επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020». Ο λόγος; Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, τα επενδυτικά σχέδια, που αφορούν, ως επί το πλείστον, την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων, την ανέγερση κτηρίων και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού, εγκρίθηκαν «με καθυστέρηση, μόλις πριν από ένα έως ενάμιση χρόνο». Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα πρέπει να τα υλοποιήσουν εντός ενάμιση περίπου έτους, δεδομένου ότι προθεσμία ολοκλήρωσης των ενταγμένων στο «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020» πρόγραμμα έχει οριστεί, ύστερα από παρατάσεις, ο Δεκέμβριος του 2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και την παραλαβή των έργων από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες, προκειμένου οι επενδυτές να λάβουν την αναλογούσα επιχορήγηση, είναι η ύπαρξη ολοκληρωμένης και καθ’ όλα λειτουργικής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι τη λήξη των δράσεων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η εκάστοτε επιχείρηση να έχει αποπερατώσει πλήρως τις οικοδομικές εργασίες προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής από την πολεοδομία. Όπως και να έχει κάνει τη γνωστοποίηση λειτουργίας αλλά και την κατάταξή της στον ΕΟΤ.

Οι διαδικασίες αυτές όμως, είναι πρακτικά αδύνατον, όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, να ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.  Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος, σε πολλές περιπτώσεις, τα επενδυτικά σχέδια να παραμείνουν ημιτελή και κατ’ επέκταση να μην απορροφηθούν τα κονδύλια των δράσεων.

Τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με σειρά δυσκολιών που σχετίζονται με το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, το γεγονός ότι είναι ανέφικτη η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω της θερινής περιόδου, αλλά και τη δυσκολία εύρεσης προσωπικού.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι για να μην τιναχτούν στον αέρα τα επενδυτικά σχέδια, θα μπορούσαν να ενταχθούν είτε στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ως «γέφυρα». Αυτό όμως, θα προϋπέθετε την ύπαρξη συμφωνίας, σε συνέχεια διαπραγματεύσεων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα