Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
26.8 C
Ηράκλειο

Δες τον καιρό

Το ΣτΕ δικαιώνει τον ΕΟΦ για την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων

Πρέπει να διαβάσετε

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, ζητώντας την ακύρωση απόφασης του ΕΟΦ του Νοεμβρίου του 2022, περί προσωρινής απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρμακα, τα οποία σύμφωνα με τον Οργανισμό ήταν σε έλλειψη από την ελληνική αγορά.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, σκοπός του οποίου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας με την διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα, είναι αρμόδιος να λαμβάνει κάθε νόμιμο και προσήκον προληπτικό ή κατασταλτικό μέτρο για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και την αποφυγή ελλείψεων, προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης των ασθενών στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή» σημειώνει το ΣτΕ. Διευκρινίζει ότι στον ΕΟΦ παρέχεται η δυνατότητα, κατ’ εκτίμηση των δεδομένων για τις συνθήκες εφοδιασμού της ελληνικής επικράτειας, να επιβάλλει για περιορισμένο χρονικό διάστημα απαγόρευση των εξαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων από την ελληνική επικράτεια είτε προς τρίτες χώρες είτε και στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, ο ΕΟΦ δύναται να λαμβάνει το μέτρο αυτό, όχι μόνο όταν αποδεδειγμένα παρατηρείται ήδη έλλειψη των προϊόντων ή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει έλλειψη, αλλά και όταν προκύπτει τεκμηριωμένα ενδεχόμενο διακινδύνευσης της ασφάλειας και της ποιότητας εφοδιασμού με φάρμακα.

Τέλος, οι Σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι οι «κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, οφείλουν να εξασφαλίζουν κατά πάντα χρόνο τον εφοδιασμό με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα των φαρμακείων και των άλλων προσώπων που διαθέτουν φάρμακα στο κοινό, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια· η εξαγωγική δραστηριότητα των οικονομικών αυτών φορέων τελεί υπό τον όρο ότι, πάντως, διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, με δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στο κατάλληλο φάρμακο, και ότι δεν δημιουργείται θεραπευτικό κενό προς βλάβη της δημόσιας υγείας».

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα