Την Τετάρτη το πιθανότερο θα συναντηθούν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι του επισιτισμού και της διασκέδασης από το Ηράκλειο με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Οι συζητήσεις που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθόρισαν ένα σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων, ενώ ανέδειξαν τα πραγματικά προβλήματα. Έτσι, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένεται να ζητήσουν πρόσθετη οικονομική στήριξη για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται χωρίς την υπαιτιότητα τους, νέα απαλλαγή ενοικίων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά και τροποποιήσεις στις ισχύοντες διατάξεις για τους εμβολιασμένους σε κλειστούς χώρους.

Η ατζέντα περιλαμβάνει και άλλα θέματα, ωστόσο το βασικό πλαίσιο διεκδικήσεων θα κινηθεί γύρω από αυτούς τους άξονες.