Με την κλιματική αλλαγή να δημιουργεί νέα δεδομένα , αν θέλουμε να εναρμονιστούμε με την πρόοδο και την ευημερία, οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα: Να συνδυάσουμε την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας με τις αλλαγές που επιφέρουν στη ζωή μας, στην παραγωγή και στην οικονομία οι μεγάλες τεχνολογικές κατακτήσεις της ψηφιακής εποχής και της κυκλικής οικονομίας.

Με τη στρατηγική της κυκλικής οικονομίας μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες που διαθέτουμε, διευρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά μας οφέλη. Μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθνικό και κοινωνικό μας πλούτο, δημιουργώντας ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Έως το 2030 πάνω από ένα εκατομμύριο.

Εστιάζοντας στην επαναχρησιμοποιίηση, στην επισκευή, στην ανανέωση μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα απόβλητα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε φυσικούς πόρους και ενέργεια, ενώ μειώνουμε δραστικά και τον όγκο των απορριμμάτων.

Απομακρυνόμαστε από τις μη βιώσιμες πρακτικές του παρελθόντος. Μεταβαίνουμε σε μια οικονομία σε αρμονία με τη φύση, αλλά και πιο παραγωγική και αποδοτική. Και κυρίως πιο εξωστρεφή.

Βεβαίως για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, σημαντικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν φορείς όπως το ΤΕΕ ,όντας ένας πραγματικός σύμβουλος της Πολιτείας. Όλοι εμείς οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας σε μια εποχή κρίσιμη για το περιβάλλον μας με την κλιματική αλλαγή να είναι στο μικροσκόπιο του επιστημονικού τεχνικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη να είναι πλέον μονόδρομος για τη χώρα και την Κρήτη μας.

Το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο με οικονομική, κοινωνική και βεβαίως περιβαλλοντική διάσταση. Συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους φυσικούς και οικονομικούς πόρους, με το πώς βλέπουμε το μέλλον μας.

Η ανακύκλωση εκ των πραγμάτων συνιστά μείζονα προτεραιότητα, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που μας παρέχουν τα απόβλητα. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε διαδικασίες όπου η ανακύκλωση υλικών συνδυάζεται με την ανάκτηση ενέργειας. Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα προϊόντα σαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε αξία, όχι όταν κλείσουν τον κύκλο τους, αλλά σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Με την κυκλική οικονομία μπορούμε να κάνουμε πράξη μια βαθιά τομή στην παραγωγική, οικονομική, επιστημονική, τεχνολογική και αναπτυξιακή μας συνέχεια. Με την κυκλική οικονομία δίνουμε πρακτικά στην καινοτομία, στη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.

Νικήτας Μαυράκης

O Νικήτας Μαυράκης είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υποψήφιος στην Επιστημονική Επιτροπή των Μηχανικών Περιβάλλοντος/ Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης