Τα αποτελέσματα του έργου CROSS-COASTAL-NET για την Κίσσαμο

Πρέπει να διαβάσετε

Ο Δήμος Κισσάμου ως Εταίρος της Πράξης με τίτλο: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού”, ακρώνυμο: CROSS-COASTAL-NET, το οποιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών ως προς το εργο αυτο.

Τα αποτελέσματα του έργου :

1) Ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις τις περιοχής για την ανάγκη αποσυμφόρησης επισκεπτών στις ευαίσθητες παράκτιες περιοχές

2) Δείκτες μέτρησης τουριστικής χωρητικότητας για ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

3) Παρατηρητήρια / Κέντρα Πληροφόρησης Μπάλου που συστάθηκαν και λειτουργούν στις με σκοπό την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας και η παροχή πληροφόρησης.

4) Μεταξύ άλλων, διοργανώθηκε το Green Tourism Festival με σκοπό την προβολή και προώθηση «πράσινων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών» στα Χανιά και στην Πάφο.

5) Ενημέρωση σε εκατοντάδες επισκέπτες, να συγκεντρώνονται άναρχα στις παράκτιες περιοχές, λόγω της ύπαρξης ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

6) Αρνητικές επιπτώσεις στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και αντίστοιχη μείωση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών .

7) Παράλληλα τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.Η ανάπτυξη λοιπόν αειφόρων μορφών παράκτιου τουρισμού αποτελεί κοινή πρόκληση για τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές στην κοινή Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Κύπρου, και συνεπώς απαιτείται η διασυνοριακή συνεργασία φορέων και από τις 2 χώρες για την αντιμετώπιση της, μέσα από την δικτύωση και την συνεργασίας τους.

8) Ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών για την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών που δέχονται τεράστιες πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα