Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
28.4 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο – Ποια τα θέματα

Πρέπει να διαβάσετε

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 12:00, στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Δανδουλάκη Κωνσταντίνου ΠΣ της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Δημογραφικό – Υπογεννητικότητα, Λήψη Πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Κρήτης».

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Να δρομολογηθεί η αποκατάσταση του σχολείου της Κρύας Βρύσης Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και η μετατροπή του σε Μουσείο, για το ολοκαύτωμα των χωριών του Κέδρους στις 22 Αυγούστου 1944».

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Να μη μείνει κανένα παιδί στην Κρήτη εκτός Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)».

 

1.     ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ όπως εμφανίζονται στις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.2 Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την έρευνα: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ΙΤΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας Κρήτης.

-(εισηγητής ο κ. Λουμπούνης Εμμανουήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας Π.Κ.)

1.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και ΑΜΚΕ «Μουσικό Εργαστήριο Λαβύρινθος», για το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Φασουλάκης Κωνσταντίνος εντεταλμένος ΠΣ Πολιτισμού & Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ )

1.4 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων (ΕΛΜΕΠΑ- ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ) για τη Διοργάνωση ενημερωτικών – εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δράσεων, για παραγωγούς, ελαιουργούς, τυποποιητές, σε θέματα ποιότητας, οργανοληπτικής αξιολόγησης, ανταγωνιστικότητας και αειφορίας και για το προσωπικό και τα στελέχη των χώρων μαζικής εστίασης για την ισχύουσα νομοθεσία, τη σωστή χρήση και την επικοινωνία του Κρητικού ελαιόλαδου μέσα από τη γαστρονομία (ενημερωτικές ημερίδες – σεμινάρια), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κ. Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ)

 

2.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ποσού 1.189.702,50 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

3.     ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων, αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, ως προς την επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

3.2 Αποδοχή χρονικής παράτασης υλοποίησης του έργου «INTegrated sustainable energy ACTions and projects in Crete(INTERACT in Crete)» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.
– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).
4.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου: «Έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική καταγραφή και προβολή στο διαδίκτυο ιστορικών μαρτυριών για την Κρητική Επανάσταση 1866-1869 και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

4.2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Δήμου Aνωγείων, για την εκτέλεση του έργου: «Bελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ανωγείων», συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.006,80),  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

4.3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 25ο ΥΠΟΕΡΓΟ:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΝΕΒΟΣ-ΣΕΛΛΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 872.771,62 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου: MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

5.    ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.1 Συγκρότηση επιτροπών: α) διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές τους μονάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για το σχολικό έτος 2023-2024 και β) παραλαβής του αντικειμένου της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές τους μονάδες,  στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

5.2 Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 221/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειας Κρήτης, της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ» ως προς το εισηγητικό και αποφασιστικό σκέλος αυτής και ως προς τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

5.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού (Σητείας-Παλαικάστρου) στην περιοχή «Τρυπητού» Δήμου Σητείας στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΧΝΙΚΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα