Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων – Τα θέματα της ημερήσια διάταξης

Πρέπει να διαβάσετε

Συνεδριάζει τη Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 15:30 δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/4/2024 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 25/2024 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΧ) {Δήμαρχος}
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2024 {Αλόγλου}
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2024 {Αλόγλου}
 4. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α΄ τρίμηνο 2024 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 5. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ {Αλόγλου}
 6. Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 7. Απόδοση της Β΄ Κατανομής 2024 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 8. Ορισμός επιτροπής εγγραφών και επιτροπής ενστάσεων εγγραφών- επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 9. Υποστήριξη παιδιού από ειδικό βοηθό – συνοδό σε παιδικό σταθμό του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 10. Έγκριση πρότασης μετονομασίας Σχολικής Μονάδας Δήμου Χανίων από <<Μουσικό Σχολείο Θερίσου>> σε Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο) Χανίων {Βαρδάκης}
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας Χώρου για τη Στέγαση Σχολικής Μονάδας {Βαρδάκης}
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 399/27-07-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση οριστικοποιημένου πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 66 του ν. 4849/21 για την αντιστοίχιση πωλητών λαϊκών αγορών, με τις θέσεις που καταλαμβάνουν» {Νικηφοράκης}
 13. Έγκριση σχεδίου κανονισμού για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4849/2021 {Νικηφοράκης}
 14. Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση {Γιαννακάκης}
 15. Παραχώρηση χρήσης χώρων για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον μήνα Ιούνιο {Γιαννακάκης}
 16. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της αρωγής του Δήμου Χανίων {Γιαννακάκης}
 17. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού γηπέδου Σούδας για πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων {Μιχαηλάκης}
 18. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για ανάγκες στέγασης εν γένει κοινωνικών υπηρεσιών και κάλυψη αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας {Ζερβουδάκη}
 19. Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες με κ.κ. 023311/ΟΤ696 και 023601/ΟΤ696 με σκοπό τη δημιουργία κοινωφελούς χώρου με χρήση Κέντρου Υγείας στο ΟΤ696 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της περιοχής «Κουμπές Μουρνιών»  {Χαζιράκης}
 20. Απόδοση τράπεζας γης αντί αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας με κ.κ. 014213/ΟΤ 672 εντός ΠΕ «Παχιανά ΙΙ» Δ. Χανίων {Χαζιράκης}
 21. Παρακατάθεση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για διάνοιξη πεζοδρομίων στην περιοχή «Κουμπές Μουρνιών» { Χαζιράκης }
 22. Προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ.0502009/ΟΤ1296 της περιοχής «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δ. Χανίων» {Χαζιράκης}
 23. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Βλαχάκη) {Χαζιράκης}
 24. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Παριωτάκη) {Χαζιράκης}
 25. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ασημίδη) {Χαζιράκης}
 26. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας σε δύο περιοχές στη Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
 27. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Γιαμπουδάκη προς Χανιά στη Δ.Ε. Θερίσου Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
 28. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 29. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας επί της ΠΕΟ Χανίων-Κισσάμου {Καλογριδάκης}
 30. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου ΔΕ Χανίων {Καλογριδάκης}
 31. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Πυρηνόξυλου και Πυρηνέλαιου ιδιοκτησίας Π. ΖΕΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο CRETOLIVE EE στη θέση Τζαγκάρη Λάκκος Αχλαδών, Δ.Ε. Κεραμειών, Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 32. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για το είδος ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΑ της «Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Χανίων Έτους 2023»

 

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα