Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 36 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.
Αναλυτικότερα:

⦁ Απόψεις υπηρεσίας για την ένσταση της απόφασης έκπτωσης της αναδόχου εταιρίας του έργου “Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού”.
⦁ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την εγγραφή της δράσης «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου» στα πλαίσια του άξονα 5 b.he.2 Δράσεις για την διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) στο Επιχειρησιακό πρόγραμμαΚρήτη 2014 -2020″ (απόφαση 312/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
⦁ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την εγγραφή της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 2 και Δράσης 4 c.he.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014 -2020″ (απόφαση 320/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
⦁ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο «Μετατοπίσεις Παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ΟΤΕ» (απόφαση 338/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
⦁ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο “Ανάπλαση κεντρικής οδού της Τοπικής Κοινότητας Άνω Αιτών του Δήμου Ηρακλείου” (απόφαση 339/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
⦁ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμων οικισμού Προφήτη Ηλία Δ.Ε. Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου» – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019 (απόφαση 340/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
⦁ Αίτημα παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.
⦁ Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου 3 «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου (φάση Β) – Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» της Πράξης «Ανάπλαση – Βιοκλιματική αναβάθμιση οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».
⦁ Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1 Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας του έργου με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ “.
Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΆΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”- έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΆΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”.
⦁ Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση της περιοχής του κόλπου Δερματά (περιοχή 2)» Δήμου Ηρακλείου.
⦁ Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ”.
⦁ Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ”.
⦁ Έγκριση 3ης παράτασης του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. 3».
⦁ Τροποποίηση για την εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α. 70-6474.005 με τίτλο «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buiLdings – IMPULSE», στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «INTERREG – MED 2014 – 2020».
⦁ Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης <<Δημιουργία ενιαίου Συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου (INFO point & INFO kiosks) και ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης <<Ηeraklion Gastronomy>> με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010907474.
⦁ Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αντικειμένου Συμβάσης Παροχής Υπηρεσίας που αφορά την προβολή του Δήμου Ηρακλείου στο ηλεκτρονικό μέσο “Holiday news”.
Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη μετακίνηση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα τουρισμού κ. Gian Andrea Paolo Garancini, στην πόλη Nigbo της Kίνας.
⦁ Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου ΔΟΠΑΦΜΑΗ έτους 2019 (απόφαση 16/2019 ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
⦁ Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
⦁ Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
⦁ Παραχώρησης χρήσης σχολικών χωρών σε συλλόγους γονέων & κηδεμόνων και φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων.
⦁ Πρόταση για διάθεση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειων έτους 2019 του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τους/τις δικαιούχους καθαριστές/τριες με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου.
⦁ Πρόταση για διάθεση της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τους/τις δικαιούχους καθαριστές/τριες με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.
⦁ Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στο Κέντρο Αστέγων Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
⦁ Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση της έκθεσης στο Ηράκλειο της Κρήτης και ειδικότερα της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ».
⦁ Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση της έκθεσης στο Ηράκλειο της Κρήτης και ειδικότερα της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ».
⦁ Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων του Δήμου.
⦁ Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής υποστήριξης ACE ERP.
⦁ Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
⦁ Δέσμευση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου για τις ανάγκες υλοποίησης της «A2UFOOD».
⦁ Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
⦁ Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου (1) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με MIS 5000438.
⦁ Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή όψεων 6ου ,9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου» και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου: «Επισκευή όψεων 6ου ,9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου» -Έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
⦁ Έγκριση Πρωτοκόλλου 4ης Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στη διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού».
⦁ Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Καταπολέμηση πιτυοκάμπης».