Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, θα είναι σε εξέλιξη εργασίες στους δρόμους του Ηρακλείου:

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Μασταμπάς – Θέρισσος.
Συνδέσεις δικτύων ύδρευσης σε διάφορες θέσεις.

Έργα κατά προτεραιότητα

Αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης στην οδό Ιδομενέως, από τη συμβολή της με την οδό Επιμενίδου μέχρι την οδό Αγίου Τίτου.