Συνάντηση Εταίρων και Φορέων για το Ευρωπαϊκό έργο ZEROCO2

Πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 8 και 9 Ιουνίου 2022, η τελευταία συνάντηση εταίρων και φορέων του Ευρωπαϊκού έργου ZEROCO2 / INTERREG EUROPE στον τομέα της ενέργειας στο οποίο συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) από την Ελλάδα, μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας που είναι και ο Συντονιστής του έργου, την Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, τον Οργανισμό Θερμόπολις της Φινλανδίας, τον Οργανισμό ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.

Να σημειωθεί ότι το έργο αυτό είναι ουσιαστικά η συνέχεια του ZEROCO2, που είχε στόχο την προώθηση των κτιρίων με μηδενικές εκπομπές άνθρακα λόγω της χρήσης ενέργειας, το οποίο είχε υλοποιηθεί από τους ίδιους Οργανισμούς το διάστημα 2016-2020 και λόγω της μεγάλης απήχησης των αποτελεσμάτων του έργου στην Ευρώπη, η Ευρωπαική Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση του έργου για ενάμιση χρόνο ακόμα, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

Οι εκπρόσωποι του MAIX, αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, όπως και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια των Δήμων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση καλών πρακτικών μείωσης εκπομπών άνθρακα που εφαρμόζονται στις εκάστοτε περιφέρειες των εταίρων, ανταλλάχθηκαν απόψεις σε συναφή θέματα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επόμενο διάστημα αναμένεται η υλοποίηση Συνάντησης Φορέων σε περιφερειακό επίπεδο, όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές όλων των Περιφερειών του έργου και θα διερευνηθεί η δυνατόττητα εφαρμογής τους στην Περιφέρεια Κρήτης.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα