Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο συνέδριο για το Ευρωπαϊκό έργο Destimed Plus

Πρέπει να διαβάσετε

«Ως Περιφέρεια Κρήτης θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό έργο Destimed Plus και τα αποτελέσματα του θα αποτελέσουν για εμάς μία παρακαταθήκη και ένα εργαλείο για μια βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη» επισήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, στο συνέδριο του έργου που γίνεται στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου.

Το έργο Destimed Plus στο οποίο συμμετέχει ενεργά η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην διασύνδεση του τουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας στην πράξη ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των προϊόντων του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.

Η Περιφέρεια Κρήτης μέσα από το έργο Destimed στοχεύει :

• Σε ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και την επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
• Στην προβολή της Κρήτης στον τομέα του οικοτουρισμού μέσα από την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Δυτικών Αστερουσίων
• στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της υπαίθρου αποτρέποντας την ερήμωση της υπαίθρου.
• στην προστασία του περιβάλλοντος με εναλλακτικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
• στην προώθηση της τοπικής κουλτούρας, κουζίνας και προϊόντων.
• στην ενίσχυση του Τοπικού Συμβουλίου Οικοτουρισμού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος και
• στην υιοθέτηση του οικοτουριστικού πακέτου από τουριστικά πρακτορεία.
• στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και πρωτοβουλιών μέσα από το Mediterranean Ecotourism Consortium

Παράλληλα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της CRPM (του δραστήριου οργανισμού των 150 Ευρωπαϊκών Παράκτιων Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών), χαιρέτησε στο συνέδριο – συνάντηση ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου WINTER.
Το έργο winter ασχολήθηκε με την εποχικότητα των τουριστικών προορισμών που συμμετείχαν σε αυτό και κατέληξε σε Περιφερειακά Σχέδια Δράσης και Συστάσεις Πολιτικών Μέτρων.

Ο κ. Αλεξάκης είπε, ότι, «ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας για την Κρήτη, η οποία όμως ως νησιωτική περιφέρεια αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η εποχικότητα, ο μαζικός τουρισμός και η διάχυση της τουριστικής κίνησης περισσότερο στις παράκτιες περιοχές και λιγότερο στην ενδοχώρα».

Για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΣΕΤΕ εκπόνησε Σχέδιο Δράσης για την Κρήτη με συγκεκριμένες δράσεις του δημοσίου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την διαρθρωτική προσαρμογή του τουριστικού τομέα.

• Ετοιμάζει ένα Παρατηρητήριο για τον Τουρισμό.

• Έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα incredible crete για την προβολή της Κρήτης

• Έχει δημιουργήσει την Αγροδιατροφική Κρήτης για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.

• Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Destimed Plus με στόχο την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσω της προώθησης του οικοτουρισμού : όπου σχεδιάστηκε ένα οικοτουριστικό πακέτο διακοπών με φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις σε συνδυασμό με γαστρονομικό και πολιτιστικό τουρισμό.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα