Μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι η μείωση των δαπανών για να μπορέσει η νέα Ανώνυμη Εταιρία που προέκυψε όπως είναι γνωστό από την απορρόφηση ΔΕΠΤΑΗ από τη ΔΕΠΑΝΑΛ να σταθεί στα πόδια της και να ανταποκριθεί στο σκοπό της.

Η ΔΕΠΤΑΗ έχοντας στην ευθύνη της τόσο το Πολιτιστικό Κέντρο όσο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι λογικό είχε πολλαπλάσιο προσωπικό από την αρχική ΔΕΠΑΝΑΛ που ήταν μία κατασκευαστική ουσιαστικά εταιρία.

Η διοίκηση που ανέλαβε προχώρησε σε μία ριζική αναδιάρθρωση του προσωπικού στα καταστήματα(της πρώην ΔΕΠΤΑΗ) που λειτουργούν με σκοπό τη μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά και την αλληλοκάλυψη των καταστημάτων με προσωπικό.

Έτσι όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες σε ένα κατάστημα σε σχέση με κάποιο άλλο γίνονται μετακινήσεις από το ένα κατάστημα στο άλλο μόνιμου προσωπικού ώστε να μην είναι απαραίτητη η κάλυψη με εποχικό προσωπικό αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται πλέον σπαστό ωράριο για την κάλυψη αναγκών.

Μέσα από αυτή την αναδιοργάνωση του προσωπικού υπήρξε μία μείωση προσωπικού της τάξης του 40% περίπου που αφορά σε προσωπικό της πρώην ΔΕΠΤΑΗ, χωρίς να υπάρξουν μειώσεις μισθών σε όσους παρέμειναν που αποτελούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία μόνιμο προσωπικό της εταιρίας. Για όλες τις κινήσεις που έγιναν σε σχέση με το προσωπικό την αναδιοργάνωση και την καλύτερη διαχείριση του μεταξύ των καταστημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ πλέον είναι ενημερωμένος ο δήμαρχος Ηρακλείου.

Η μείωση βέβαια του μισθολογικού κόστους δεν είναι αντίστοιχη της μείωση προσωπικού καθώς σε ετήσια βάση μέσα από τη αναδιοργάνωση και την καλύτερη διαχείριση του προσωπικού υπήρξε μείωση της τάξης του 12% περίπου στο μισθολογικό κόστος σε ετήσια βάση. Η μείωση θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη αλλά επιβαρύνεται από το τμήμα Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Πολιτιστικού Κέντρου όπου και εκεί θα υπάρξει αναδιάταξη προσωπικού αλλά και του μισθολογικού κόστους συνολικά.