«Με δεδομένο ότι η πανδημία εξελίσσεται από κρίση δημόσιας υγείας σε κρίση οικονομική, έχει μεγάλη σημασία για τους επιχειρηματίες, τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους εργαζόμενους να εντοπίσουμε τις ακριβείς κοινωνικο – οικονομικές επιπτώσεις αλλά, κυρίως, να προτείνουμε και λύσεις» επισήμανε στον ΣΚΑΪ Κρήτης και την Ελένη Βακεθιανάκη ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιστημονικός υπεύθυνος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ Χρήστος Φλώρος.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιείται το ερευνητικό έργο «Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη».

Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, «στόχος είναι να καταγράψουμε πως λειτουργούν οι επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας, τους παράγοντες κινδύνου που ελλοχεύουν και τις επιπτώσεις της στις οικονομικές δομές. Το σημαντικότερο είναι ότι θα εξεταστεί το σύνολο των επιχειρήσεων που αφορούν σε όλους τους κλάδους, τουρισμό, γεωργία, κτηνοτροφία, μεταφορές κλπ. καθώς η συμβολή τους στην τοπική οικονομία είναι αναγνωρισμένη» ανέφερε.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι «πρέπει να δούμε κατά πόσον όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, σε τι βαθμό βοήθησαν τις επιχειρήσεις, πως έγινε η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, πως μπορούν να βοηθήσουν τι επιχειρήσεις στη μετά covid εποχή να αναπτυχθούν περισσότερο με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας».

Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε διεθνές συνέδριο που οργανώνει το Τμήμα Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ ενώ το σύνολο της έρευνας θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στο τέλος του χρόνου.