Σε στάδιο δημοσίευσης είναι η τροποποιημένη ΚΥΑ, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μάλιστα εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά την περίπτωση αποκατάστασης πληγέντων από σεισμό.

Συγκεκριμένα, για τους πληγέντες του Αρκαλοχωρίου αποφασίστηκε η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής έως και 150 τ.μ. για το σύνολο των κτηρίων ανά ιδιοκτήτη.

Αναλυτικά:

“Αναφορικά με το σεισμό στην Κρήτη, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο ΚΥΑ, που είναι σε στάδιο δημοσίευσης.

Η τροποποιημένη ΚΥΑ, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην περίπτωση αποκατάστασης πληγέντων από σεισμό, αποσαφηνίζει ξεκάθαρα τη δυνατότητα χορήγησης στεγαστικής συνδρομής έως και 150 τ.μ. για το σύνολο των κτηρίων ανά ιδιοκτήτη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται κάθε στιγμή, δίπλα στον πολίτη, που έχει πληγεί, με λύσεις που διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητά του.”