Επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς για τα λάθη που εντοπίζονται στην πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων απέστειλε ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας.

Τα προβλήματα στο arogi.gr είναι πολλά, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν άμεσε διορθώσεις στα λάθη που εντοπίζονται, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να κινητοποιηθεί προκειμένου να μπει ένα τέλος στην επιπλέον ταλαιπωρία των πολιτών στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Μεταξύ άλλων τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται και στα οποία ο δήμαρχος ζητά λύση, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, είναι:

  • Στις Υπουργικές Αποφάσεις με ΦΕΚ 4618, 4619 & 4620/6-10-2021 που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως πρώτη αρωγή έναντι α. επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις, β. στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες και γ. για αποζημίωση οικοσυσκευής σε φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν περιληφθεί μια σειρά από κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπως επισημάνθηκε και με το υπ. αρ. 14776/8-10-2021 έγγραφο του Δήμου Μινώα. Το εν λόγω ζήτημα οφείλει να επιλυθεί άμεσα ώστε να μπορούν οι πληγέντες να υποβάλλουν την αίτηση τους για πρώτη αρωγή.
  • Μετά την έκδοση της ΚΥΑ με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325 (ΦΕΚ B’ 4646/07.10.2021) και θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» προέκυψαν εύλογες ανησυχίες για το αν οι σεισμόπληκτοι της περιοχής μας έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν για πρώτη αρωγή το σύνολο των κτισμάτων που έχουν στην κατοχή τους στο Ε9 και έχουν υποστεί ζημιές ή αν θα πρέπει να επιλέξουν μόνο ένα ακίνητο σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ. Ο προβληματισμός προκύπτει από το γεγονός ότι στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμο το σύνολο των ακινήτων των πληγέντων και ως εκ τούτου απαιτείται να διευκρινιστεί αν οι πληγέντες κάτοικοι της περιοχής μας δικαιούνται την πρώτη αρωγή μόνο για ένα ακίνητο ή για το σύνολο των κτισμάτων στις πληγείσες περιοχές.
  • Σε πλείστες των περιπτώσεων η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν αναγνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργών επιχειρήσεων της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες αυτών να αιτηθούν ενίσχυση για τις ζημιές που έχουν υποστεί όπως εμπορεύματα, πάγια και λοιπό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, στην καρτέλα «Ενίσχυση επιχείρησης» εμφανίζεται το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία της ΑΑΔΕ, δεν προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει δικαίωμα ενίσχυσης πρώτης αρωγής», ζήτημα το οποίο, ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε τεχνικούς ή άλλους λόγους, οφείλει να επιλυθεί άμεσα για την ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων και τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής μας.
  • Καταγράφονται αιτήματα αδυναμίας υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα από κληρονόμους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την αποδοχή της κληρονομιάς οικιών ή επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.