Ρεύμα: Πώς θα βρείτε τον οικονομικότερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Πρέπει να διαβάσετε

Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει η διαδικτυακή εφαρμογή «Energy Cost» της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το εργαλείο αυτό, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να ενημερώνονται για τις τιμές που ισχύουν στην αγορά και να βρουν τον οικονομικότερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Υπενθυμίζεται πως οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Νοέμβριο, είναι σημαντικά χαμηλότερες έως και 37%, σε σχέση με αυτές του Οκτωβρίου.

Η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου, σχεδόν κατά 40% από τις αρχές του μήνα οδήγησε σε φθηνότερες χονδρικές τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, κάτι που περνάει στον καταναλωτή.

Δείτε εδώ το «Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών» της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η διαδικασία «βήμα – βήμα»

 

Αν επιλέξετε να κάνετε «Αναζήτηση»

Βήμα 1 από 4

Αρχικά επιλέγετε τον τύπο τιμολογίου τον οποίο θέλετε να αναζητήσετε μεταξύ των παρόχων, δηλαδή αν αφορά σε Οικιακή παροχή ή Γενικής χρήσης (επαγγελματική, κοινόχρηστη κλπ).

Βήμα 2 από 4

Έπειτα, επιλέγετε τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση σας. Αν η παροχή σας είναι μονοφασική ή τριφασική ή αν έχετε εγκαταστημένο μετρητή διπλής τιμολόγησης (νυχτερινό) στην παροχή σας.

Βήμα 3 από 4

Επόμενο βήμα είναι η επιλογή επιπλέον κριτηρίων για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση σας, όπως:

1) Είστε δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

2) Σας ενδιαφέρει να συμπεριληφθούν μόνο τιμολόγια που προσφέρονται σε συνδυασμό με προϊόντα Φυσικού Αερίου του παρόχου ή θέλετε να δείτε όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας;

Βήμα 4 από 4

Εδώ εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Στη λίστα των ενεργών προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας γίνεται η επιλογή του Προμηθευτή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή και η προσφορά τιμολογίων με τα χαρακτηριστικά της επιλογής τους.

Αν επιλέξετε να κάνετε «Σύγκριση»

Βήμα 1 από 5

Αρχικά, επιλέγετε τον τύπο και την κατηγορία τιμολογίου που επιθυμείτε να συγκρίνετε, επιλέγοντας:

1) Σας αφορά αναζήτηση για Οικιακή παροχή ή Γενικής χρήσης (επαγγελματική, κοινόχρηστη κλπ);

2) Έχετε εγκαταστημένο μετρητή διπλής τιμολόγησης (νυχτερινό) στην παροχή σας;

3) Η παροχή σας είναι μονοφασική ή τριφασική;

4) Είστε δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Βήμα 2 από 5

Έπειτα, επιλέγετε τι πιθανές Ρήτρες θα θέλατε να περιέχονται στα τιμολόγια που θα συγκρίνετε:

1) Σας ενδιαφέρει να μη συμπεριληφθούν τιμολόγια με ρήτρα πρόωρης αποχώρησης ή θέλετε να δείτε όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια;

2) α)Σας ενδιαφέρει να μη συμπεριληφθούν τιμολόγια με ρήτρα προσαρμογής χρεώσεων ή θέλετε να δείτε όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια;

β) Επιθυμείτε να καταχωρήσετε μόνος σας την τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ή την Τιμή Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τον υπολογισμό της Ρήτρας Προσαρμογής Χρεώσεων ή θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα μηνιαία ιστορικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας;

3) α) Σας ενδιαφέρει να μη συμπεριληφθούν τιμολόγια με ρήτρα εκπομπών CO2 ή θέλετε να δείτε όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια;

β) Επιθυμείτε να καταχωρήσετε μόνος σας το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 για τον υπολογισμό της ρήτρας CO2 ή θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα μηνιαία ιστορικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου δικαιωμάτων εκπομπών CO2;

Βήμα 3 από 5

Στο βήμα αυτό επιλέγετε τις εκπτώσεις που θα θέλατε να ενσωματωθούν στη σύγκριση τιμολογίων που θα πραγματοποιήσετε:

Α) Οι κατηγορίες εκπτώσεων που θα επιλέξετε, θα χαρακτηρισθούν ως «Προεπιλεγμένες Εκπτώσεις» και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του τελικού κόστους ενέργειας. Οι υπόλοιπες εκπτώσεις που εφαρμόζονται στα τιμολόγια, υπολογίζονται κανονικά και εμφανίζονται ως «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις», αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τελικού κόστους ενέργειας και την τελική κατάταξη των τιμολογίων. Μπορείτε ωστόσο να τις δείτε αναλυτικά και να κρίνετε οι ίδιοι αν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας.

Β) Αν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία έκπτωσης, τότε όλες οι εκπτώσεις θα θεωρηθούν ως «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις» και δε θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των τιμολογίων. Αντίθετα, αν επιλέξετε όλες τις κατηγορίες, τότε όλες οι εκπτώσεις θα θεωρηθούν ως «Προεπιλεγμένες Εκπτώσεις» και θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των τιμολογίων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο ενσωμάτωσης των εκπτώσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

1) Σας ενδιαφέρει να συμπεριληφθούν Εκπτώσεις Συνέπειας;

2) Σας ενδιαφέρει να συμπεριληφθούν Εκπτώσεις που να απαιτούν κάποιο πιθανό συνδυασμό ή καταναλωτική συμπεριφορά;

3) Σας ενδιαφέρει να συμπεριληφθούν Πρόσθετες Εκπτώσεις που να απαιτούν κάποιο πιθανό συνδυασμό ή καταναλωτική συμπεριφορά;

4) Σας ενδιαφέρει να συμπεριληφθούν Εκπτώσεις που να αφορούν μόνο νέους πελάτες, μόνο υφιστάμενους πελάτες ή όλους τους πελάτες;

Βήμα 4 από 5

Σε αυτό το βήμα, ο καταναλωτής συμπληρώνει τις καταναλώσεις του ή να χρησιμοποιεί τους Εθνικούς μέσους όρους.

Βήμα 5 από 5

Εδώ εμφανίζονται τα «Αποτελέσματα». Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να δει μόνο το οικονομικότερο τιμολόγιο κάθε Προμηθευτή με βάση τις επιλογές του ή όλα τα τιμολόγια των Προμηθευτών που πληρούν τις επιλογές του.

Ενώ στο κουμπί με τις Αναλυτικές Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εμφανίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού ρυθμιζόμενου ποσού.

Σημειώνεται πως το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία σχεδιάστηκε, ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, καθώς και να υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής του εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

Παράλληλα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και τις εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης ενδυνάμωσης του καταναλωτή στην προσφερόμενη πληροφορία συμπεριέλαβε και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.

Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα