Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
29.8 C
Ηράκλειο

Δες τον καιρό

ΡΑΑΕΥ: Άγονος ο διαγωνισμός για προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας

Πρέπει να διαβάσετε

Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΑΕΥ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή αποφασίζει:

  1. έργειας του Διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο (2) ετών που άρχεται από τις 23.06.2024.
  2. Την κήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 23.06.2024, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε- 46/2024 Απόφαση της ΡΑΑΕΥ (ΦΕΚ Β’ 1554/08.03.2024) ως άγονου.
  3. Την ενημέρωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενέργειές του, προκειμένου για την ανάθεση της Καθολικής Υπηρεσίας και τον καθορισμό των σχετικών όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 58 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
  4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, καθώς και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα