Προσλήψεις από το Δήμο Χανίων για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά»

Πρόσληψη 41 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στον Δήμο Χανίων, για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» – Έως τις 3/7/2022 οι αιτήσεις
Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες από τις 11/7/2022, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

Αριθμός Θέσεων και ειδικοτήτων ανά κατηγορία φιλοξενίας ωφελούμενων ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συντονιστές 1 Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Επιμελητές 2 Απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2
Γυμναστές 2 Πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Φ.Α
Ομαδάρχες 11 Απόφοιτος τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου

Διαχειριστές 1 Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου
Βοηθ. Διαχειριστές 1
Αποθηκάριοι 1 Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται
Γιατροί 1 Απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.
Νοσοκόμοι 1 Απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων
Μάγειροι 1 Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας)
Βοηθ. Μαγείρων 1
Οδηγός 1 Απόφοιτος Λυκείου με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
Εργάτες/τριες 8 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Προσωπικό Καθαριότητας 2 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Φύλακας 1 Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου
Ειδικός Τεχνίτης 1 Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται, κατά προτίμηση ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός
Ναυαγοσώστης 1 Απόφοιτος Λυκείου και να διαθέτει αντίστοιχο δίπλωμα ανοιχτής θαλάσσης ή πισίνας, αναγνωρισμένο από οικεία Λιμενική Αρχή
Φυσιοθεραπευτής 1 Απόφοιτος ΠΕ ή ΤΕ, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανέρχεται σε 41 άτομα. Στην περίοδο παιδιών, ο αριθμός των θέσεων θα περιορισθεί σε 31 άτομα.
Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση, όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.
Επισημαίνεται ότι, ο Φυσιοθεραπευτής θα απασχοληθεί την περίοδο φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων, εφόσον υλοποιηθούν τα προγράμματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως και την Κυριακή, 3/7/2022, μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341670-671-672-673-674.
Για τα προσόντα των θέσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Δήμου Χανίων www.chania.gr, στη διεύθυνση: https://www.chania.gr/enimerosi/proslipseis-active/kataskinosi2022.html

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα