Δημοτικό Συμβούλιο Hρακλείου, συμβασιούχους στον Δήμο Hρακλείου, πορτοκαλί η Λότζια, Δήμος Ηρακλείου, Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Το τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου ενημερώνει ότι  τα Τέλη του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, θα εισπράττονται στο γραφείο του Δήμου που βρίσκεται εντός του Κοιμητηρίου, κάθε Τετάρτη  8.00 π.μ. – 13.00 μ.μ., με χρήση POS.