Βήμα-βήμα ευρώ-ευρώ θα «τρέξει» η µεγάλη φθινοπωρινή διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς για την τέταρτη αξιολόγηση, τον προϋπολογισµό και τις φοροελαφρύνσεις του 2020, µε το βλέµµα στραµµένο στην προοπτική µιας πολιτικής συµφωνίας, το συντοµότερο µέσα στο 2020, για τη µείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασµάτων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στόχος είναι στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, στο EuroWorking Group της 5ης Σεπτεµβρίου και στο Eurogroup της 13ης Σεπτεµβρίου στο Ελσίνκι «να υπάρχει κοινή φωνή» και να αποφευχθούν τυχόν «αναταράξεις» µε τους θεσµούς που θα έστελναν αρνητικό σήµα στις αγορές.

Ο Σεπτέµβριος φαίνεται πως θα αποτελέσει και τον µήνα-ορόσηµο για την πλήρη άρση των capital controls. Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές, έχουν ήδη γίνει από την κυβέρνηση σε απόλυτη συνεννόηση µε την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν σταλεί στο εξωτερικό οι σχετικές διατάξεις προκειµένου, σε επαφή µε τους θεσµούς, να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατό η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισµών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί µέρος του ευρύτερου σχεδιασµού σε µια διαδροµή τεσσάρων µηνών µέχρι το τέλος του έτους, όπου τίθενται πέντε σηµαντικές επιδιώξεις:

Στόχος πρώτος είναι να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση το αργότερο µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου, ώστε να εκταµιευθεί η δεύτερη δόση περίπου 640 εκατ. από τα SMP& ANFA (επιστροφές κερδών από οµόλογα που κατέχουν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης).

Για να φτάσουµε εκεί πρέπει να έχουν καλυφθεί περίπου 15 προαπαιτούµενα. Κυρίαρχη θέση στον σχεδιασµό έχουν οι αποκρατικοποιήσεις.

Να «τρέξει» ικανοποιητικά η ρύθµιση των 120 δόσεων, καθώς από την πρόοδο που θα υπάρξει στον συγκεκριµένο τοµέα κρίνονται πολλά για το εύρος των δηµοσιονοµικών περιθωρίων που µπορεί να εξασφαλίσει τελικά η κυβέρνηση για τις φοροελαφρύνσεις του 2020.

Να «κλειδώσει» το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η λογική από την πλευρά του οικονοµικού επιτελείου είναι να κινηθούµε µε σταθερά βήµατα έστω και µε πιο αργό ρυθµό. Στις 20 Αυγούστου εκτιµάται πως θα έχει ολοκληρωθεί το σκέλος των αναπτυξιακών παρεµβάσεων του νέου νοµοσχεδίου µε την πλήρη κοστολόγησή τους. Για το σκέλος των µειώσεων των φορολογικών συντελεστών οι κινήσεις θα σταθµιστούν προσεκτικά και σε συνεννόηση µε τους θεσµούς.

Ανοικτό παραµένει, σύµφωνα µε πληροφορίες, το ενδεχόµενο να µην κατατεθεί το φθινόπωρο το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο που έπρεπε κανονικά να είχε κατατεθεί τον Μάιο του 2019 και να επιδιωχθεί να κατατεθεί τελικά το µεσοπρόθεσµο τον Μάιο του 2020. Κάτι τέτοιο θεωρείται ότι θα είχε µια λογική, αφού µέσα στους επόµενους µήνες θα υπάρχουν επαρκέστερα και ακριβέστερα στοιχεία για την πορεία βασικών µεγεθών, όπως η ανάπτυξη, η ροή των φορολογικών εσόδων αλλά και η πορεία στην ευρωπαϊκή οικονοµία.

ethnos.gr