Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
26.2 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Παρουσίαση του βιβλίου «Κοινωνικές/Επικοινωνιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση και την Εργασία τον 21ο αιώνα»

Πρέπει να διαβάσετε

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 19:00 παρουσιάζεται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων το βιβλίο «Κοινωνικές/Επικοινωνιακές και Ψηφιακές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία τον 21ο αιώνα»

των συγγραφέων Δρ. Ευαγγελίας Κρασαδάκη (Πολυτεχνείο Κρήτης), Καθηγήτριας Σωτηρίας Α. Τριαντάρη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη (Ακαδημαϊκού, Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School, France).

Το βιβλίο παρουσιάζουν η Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος και ο Ορέστης Τρασανίδης, Μηχανικός, Υπεύθυνος Τεχνητής Νοημοσύνης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Καινοτομίας – ΕΙΤ Digital (Βρυξέλλες).

Την παρουσίαση διοργανώνουν οι Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ και το βιβλιοπωλείο Libraire, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η σπουδή των τελευταίων δεκαετιών για τις δεξιότητες έχει τις ρίζες της στην δυσκολία αντιμετώπισης με παλιούς όρους των σύγχρονων προκλήσεων, της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας, της κοινωνίας του παγκοσμοιοποιημένου κόσμου, της εργασίας που βασίζεται στη γνώση σε σημαντικό βαθμό, του αποκλεισμού και της ανεργίας, της πολυπολιτισμικότητας, της ανακολουθίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σύγχρονες ανάγκες, της ανάδειξης νέων επαγγελμάτων και νέων απαιτήσεων. Από τη δεκαετία του 80’ η συζήτηση περιστρέφεται μεταξύ της θεωρητικής και της πρακτικής γνώσης, της επαγγελματικής γνώσης/κατάρτισης και της ανθρωποκεντρικής/κοινωνιοκεντρικής εκπαίδευσης των ενηλίκων. Στη συζήτηση αυτή υπεισέρχονται και τα πολλά, διαφορετικά πλαίσια ή πεδία, στα οποία συντελείται η μάθηση, όπως για παράδειγμα του εκπαιδευτικού συστήματος, της επαγγελματικής ζωής, του διαδικτύου, της καθημερινής ζωής καθώς και της μάθησης που προκύπτει εκούσια από το προσωπικό ενδιαφέρον. Διεθνείς φορείς και οργανισμοί ενώνουν τις φωνές τους με την επιστημονική κοινότητα σε μια άοκνη προσπάθεια αρθρογραφίας και συστάσεων προς τους διαμορφωτές πολιτικών και στρατηγικών για την Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Διά Βίου Μάθηση για το αναγκαίο πλέγμα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους σύγχρονους καιρούς, με πυρήνα άλλοτε ανθρωποκεντρικό και άλλοτε εργασιοκεντρικό.

Οι Κοινωνικές/Επικοινωνιακές και Ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν θεμέλιο λίθο στη σύγχρονη εκπαίδευση και στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς η αναγκαιότητα της εξέλιξής τους επιτείνεται, αφενός από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και αφετέρου από τις διαρκείς αλλαγές στο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. Προς αυτή την κατεύθυνση στο εν λόγω βιβλίο δίνεται έμφαση τόσο στις βασικές δεξιότητες απασχόλησης, στις βασικές, αλλά και υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στις ήπιες/κοινωνικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές δεξιότητες, πάντοτε σε σχέση με τις σύγχρονες προκλήσεις. Ακολούθως, αναλύονται δεξιότητες και έννοιες που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, την εργασία που βασίζεται στη γνώση και τις σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες, όπως η καινοτομία και η δημιουργικότητα, η ηγεσία και η ανθεκτικότητα, οι δεξιότητες ζωής και η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, η συνεργασία και η ομαδικότητα, κ.λπ., μέσω παραδειγμάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, επιχειρούνται συνάψεις με μία σειρά επαγγελμάτων, ειδικοτήτων, ιδιοτήτων, ρόλων και θέσεων ευθύνης.

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποδείχθηκαν για άλλη μια φορά ως καθοριστικής σημασίας την περίοδο 2020-2021 λόγω του Covid-19, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε σε πρωτοφανή κλίμακα για να υποστηρίξει την τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεσυνεργασία, την συμμετοχή σε δραστηριότητες, την κοινωνική επαφή, την επικοινωνία και συναλλαγή με δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, τράπεζες, φορολογικές αρχές κ.ά. Η πανδημία επιτάχυνε τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, του θεάματος, της δικτύωσης και της προσωπικής ζωής με την έκτακτη/υποχρεωτική χρήση της τεχνολογίας και κατ’ αυτό τον τρόπο συνέβαλε στην αναγκαστική είσοδο στον αχανή ψηφιακό κόσμο. Ταυτόχρονα, ανέδειξε την απουσία ανθεκτικότητας των συστημάτων – οργανισμών και τα τρωτά σημεία των εργαζομένων και εν γένει των πολιτών, οι οποίοι μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών καλούνται να αποκτήσουν άμεσα την ιδιότητα του ψηφιακού πολίτη, εξ ου και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2021-2027 Ψηφιακής Εκπαίδευσης και μαθημάτων εκκίνησης των ΤΠΕ. Ωστόσο, εάν το αρχικό ζητούμενο είναι η ύπαρξη καλών βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, το ουσιαστικό ζητούμενο στην αγορά εργασίας εκτείνεται στις υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, ειδικά για τις οικονομίες που οδηγούν την τεχνολογική καινοτομία διεθνώς, όπου όπως παρουσιάζομε στις σελίδες του βιβλίου, η ζήτηση εργαζομένων με υψηλή εξειδίκευση είναι πολλαπλάσια της προσφοράς. Βεβαίως, η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης είναι μεγάλη, η διαφορετικότητα των τεχνολογικών προϊόντων/λύσεων είναι μία πραγματικότητα, η υπερ-εξειδίκευση και διεπιστημονικότητα είναι γεγονός κι έτσι αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα, ειδικά για τις υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες ο καθοριστικός ρόλος των επιχειρήσεων/οργανισμών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Η ΕΕ επιδιώκει την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και του οικοσυστήματος της τεχνολογικής καινοτομίας, υποστηρίζει την ακαδημαϊκή καριέρα σε ζητήματα καινοτομίας και την διαθεματική εκπαίδευση, τη μάθηση που πηγάζει από την σύμπραξη εκπαίδευσης – έρευνας – φοιτητών – κοινωνίας, τις STEM γνώσεις και δεξιότητες, την έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνδυασμό με τις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες κ.ά., καθιστώντας την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως το όχημα για τον κοινωνικό μετασχηματισμό που εδράζεται στην καινοτομία των λύσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται στους συντελεστές της εκπαίδευσης και της εργασίας, στους φοιτητές και φοιτήτριες που μελετούν παιδαγωγικά θέματα και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, νέων τεχνολογιών και διοίκησης επιχειρήσεων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στους ερευνητές και ερευνήτριες καίριων κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τις εργασιακές, τις ψηφιακές και τις ήπιες δεξιότητες, και στους αναγνώστες και αναγνώστριες που είναι κοινωνοί της σύγχρονης πραγματικότητας.

Βασικές Λέξεις-κλειδιά: Βασικές δεξιότητες, κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, οριζόντιες δεξιότητες, γνωστικές δεξιότητες, γλωσσικές και αριθμητικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακός ανθρωπισμός, δεξιότητες ηγεσίας, ψηφιακές δεξιότητες στο μάνατζμεντ, διαπροσωπικές δεξιότητες του μάνατζερ, ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματικές/τεχνικές δεξιότητες, κοινωνικές/επικοινωνιακές δεξιότητες, ήπιες δεξιότητες, εργασιακή ανθεκτικότητα, δεξιότητες μηχανικών.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα