Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου “Εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω δυναμικής διαχείρισης πληροφοριών στις ευρωπαϊκές περιοχές/IMPETUS”, στο οποίο συμμετέχει το ΜΑΙΧ κατά το διάστημα 21-22/10/2021. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020” και έχει διάρκεια 4 έτη από 01/10/2021 έως 30/09/2025.

Στο έργο αυτό συμμετέχουν 32 εταίροι από 9 χώρες. Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου το ΜΑΙΧ θα συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν στο έργο επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  η ΕΥΔΑΠ και η νεοφυής επιχείρηση διαχείρισης ευρείας κλίμακας προτάσεων καινοτομίας “Mantis Business Innovation”. Ερευνητικά-Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα και Οργανισμοί συμμετέχουν και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Ισπανία, από όπου το Ερευνητικό Κέντρο EURECAT είναι και συντονιστής, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Λετονία και η Ελβετία.

Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στη μετατροπή των κλιματικών δεσμεύσεων σε δράσεις. Οι πιλοτικές περιοχές, όπου θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις είναι επτά, μία σε κάθε βιοκλιματική περιοχή της Ευρώπης. Σκοπός είναι να εφαρμοστούν καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες στην οικολογική και οικονομική τους μετάβαση.