Ομιλία Ν. Μπουνάκη για τον θεσμό των γεωργικών συμβουλών και τον ρόλο του γεωπόνου στη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ

H Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου [ΕΛΜΕΠΑ], συνεχίζει στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, το πρόγραμμα ομιλιών για το μήνα Μάιο 2022.
Στόχος της Δράσης είναι να διαχύσει τις νέες τάσεις, τις μεθοδολογίες και τα ερευνητικά ευρήματα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, τους δημόσιους φορείς και το ευρύτερο κοινό,  αναφορικά με τους παρακάτω τομείς:
Γεωπονία, Αγρο-διατροφικός Τομέας, Κλιματική Αλλαγή και Προστασία του Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητα, Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία.
Την Παρασκευή 27/5/2022, στο αμφιθέατρο «ΑΓΡΟ- Νίκος Μαλαθράκης», πραγματοποιήθηκε ομιλία, στην αγγλική γλώσσα, του Assoc Prof. Kris Vissenberg, Head, Department of Biology, Univ of Antwerp, Belgium, με θέμα:
“Plant biotechnology for root hair research and opportunities for practical internships at the Univ of Antwerp, Belgium.”
Tην ερχόμενη Τρίτη 31-05-22, στον ίδιο χώρο, 12μμ – 1μμ, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα:
“Ο θεσμός των Γεωργικών Συμβουλών και ο ρόλος του Γεωπόνου στην εφαρμογή της ΝΕΑΣ Κοινή Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).”
Ομιλητής: Νικόλαος Μπουνάκης, MSc MBA, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος PROACTIVE AE., Ακαδημαϊκός Συνεργάτης Τμήματος Γεωπονίας, ΕΛΜΕΠΑ.
Όλα τα σεμινάρια είναι ανοικτά στην Επιστημονική Κοινότητα των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών φορέων του ΕΛΜΕΠΑ, στους φοιτητές και το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα