Μια δήλωση που θα συζητηθεί και μεταξύ των αγροτών της Κρήτης έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός αναφορικά με τις επιδοτήσεις.

Είναι γνωστό σε όλους, εδώ και πολλά χρόνια, πως υπάρχουν αγρότες ανά την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πλουτίσει λαμβάνοντας παράνομες επιδοτήσεις.

Αυτή την πρακτική θέλει να πατάξει ο Υπουργός, έχοντας δώσει ήδη εντολή για σαρωτικούς ελέγχους που όπως δηλώνει έχουν αποδώσει ήδη καρπούς.

Προφανώς κάποιοι αγρότες έχουν αρχίσει να ανησυχούν, ενώ κάποιοι άλλοι με παραβατικές συμπεριφορές εξακολουθούν να πιστεύουν πως θα βρίσκονται μόνιμα στο απυρόβλητο.