Οι εξετάσεις για υποψήφιους Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Πρέπει να διαβάσετε

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνεται η απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 58827/7-11-2023 (ΑΔA: 9ΦΔΟ465ΦΥΟ-ΟΟ9) σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2023 υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιων, ως εξής:

α) Ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής ορίζεται η Δευτέρα 18-12-2023 & ώρα 10.00, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα.

β) Ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ορίζεται η Τρίτη 19-12-2023 & ώρα 10.00, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις ορίζεται έως και την Παρασκευή 1-12-2023.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έχουν καθοριστεί με την αρ.

πρωτ. Υ7α/Γ.Π.οικ.13475/11-2-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και θα υποβάλλονται

στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα