Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιαννης με το Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων και Αλιεργατών Νομού Ηρακλείου

Πρέπει να διαβάσετε

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων και Αλιεργατών του νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη και τα μέλη της Διοίκησης. Σε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που ο επαγγελματίας αλιέας έχει να αντιμετωπίσει πολυσύνθετα οικονομικά προβλήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης αφού ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη φιλοξενία του τόνισε: «Είναι η ώρα η Πολιτεία να σταθεί αρωγός στον επαγγελματία αλιέα. Να συμβάλλει αποφασιστικά ώστε οι αλιείς να αντιμετωπίσουν τις πολυεπίπεδες δυσκολίες του επαγγέλματός τους. Που έχουν άμεση συνάρτηση με την αύξηση του πληθωρισμού και την ενεργειακή κρίση. Ενός επαγγέλματος που είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες καθώς πολλές φορές αυτές καθίστανται απαγορευτικές και δεν επιτρέπουν να βγουν έξω από το λιμάνι τα αλιευτικά σκάφη. Σε ένα προβληματικό λιμάνι καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιβεβλημένες εργασίες από τον ΟΛΗ και τα σκάφη κινδυνεύουν κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό. Εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα ενόψει και της τουριστικής περιόδου που θα αυξηθεί η κυκλοφορία και των τουριστικών σκαφών.

Σημαντική βοήθεια στον Έλληνα αλιέα μπορεί να προσφέρει το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας για 2021-2027 για την Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 519 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την προώθηση της ανθεκτικότητας του κλάδου της αλιείας θα ενεργοποιηθούν δράσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου αλλά και των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία συνδυαστικά με δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων. Επίσης, προβλέπονται δράσεις για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων όπως υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, ενθάρρυνση των συνεργασιών. Όλες οι δράσεις θα εξυπηρετήσουν και θα υποστηρίξουν ιδιαιτέρως τα σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας. Ενώ τέλος προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που μαστίζουν τα τελευταία χρόνια την αλιεία στην Κρήτη.»

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα