Συγκροτήθηκε χθες το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ, πρώην ΣΕΔΥΚΑ) στον οποίον εντάσσονται οι ΑΕΕΔ (Ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης) και μέρος των ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών).

Ο κ. Γιάννης Πολυχρονίου θα είναι για μια ακόμη φορά (τέταρτη συνεχόμενη θητεία) πρόεδρος, ενώ μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. Γιώργος Λυραντωνάκης.

Στους στόχους του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΠΕΥ συγκαταλέγονται:

α) Η υποβολή προτάσεων για την διαμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

β) Η ανάπτυξη του κλάδου και η διεύρυνση του φάσματος των  παρεχόμενων προϊόντων-υπηρεσιών από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού  συμβουλίου του ΣΕΠΕΥ, πραγματοποιήθηκε συγκρότηση σε Σώμα, μετά τις αρχαιρεσίες της 28ης Σεπτεμβρίου 2019. Το νέο ΔΣ εξελέγη ομόφωνα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ , Ιωάννης Πολυχρονίου – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ηρακλής Ρούπας – Momentum Α.Ε.Ε.Δ.
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Νικόλαος Ζάχος – ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Κωνσταντίνος Φέγγος – Prelium Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΤΑΜΙΑΣ, Ηλίας Ζαχαράκης – FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος, Γεώργιος Λυραντωνάκης – HELLAS FIN Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος, Μιχαήλ Παπούλης – PHAROS Α.Ε.Ε.Δ.