Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει την αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο

Πρέπει να διαβάσετε

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου:

«Η δημιουργία νέου Πανεπιστημίου στην Κρήτη, με την αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για το Δήμο Ηρακλείου. Το ΤΕΙ Κρήτης, είναι με βάση εξωτερικές αξιολογήσεις και διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες, το καλύτερο ΤΕΙ της χώρας υπερτερώντας έναντι πολλών ελληνικών Πανεπιστημίων.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου ανεπιφύλακτα στηρίζει την αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης και την ένταξη του νέου Πανεπιστημίου στο μηχανογραφικό του 2019. Άλλωστε, η πόλη του Ηρακλείου διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για να φιλοξενήσει τα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα και τους φοιτητές τους.

Η διαδικασία της αναβάθμισης του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο πρέπει να ολοκληρωθεί με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το εγχείρημα του νέου Πανεπιστημίου πρέπει να καταστεί βιώσιμο, με την απαιτούμενη ενίσχυση από την Πολιτεία, τόσο όσον αφορά σε μέλη ΔΕΠ, όσο και σε μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ.

Η δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο, όπως προτείνει το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής, κρίνεται αναγκαία, καθώς κινείται στην κατεύθυνση των ενιαίων πτυχίων πενταετούς φοίτησης για τους Μηχανικούς. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει το εγχείρημα του νέου Πανεπιστημίου, καθιστώντας το ελκυστικό και βιώσιμο.

Εν κατακλείδι, ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει ανεπιφύλακτα την αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο, με έδρα το Ηράκλειο, με βάση το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής που κατατέθηκε στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα