Λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των ταξιδιωτών που αναζητούν ενεργά για έναν προορισμό καθώς και για τη διαμονή τους, έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις χρονολογικά αλλά και ανά χώρα προέλευσης της  τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για διαμονή στην περιοχή της Ελούντας.

Μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου από την αρχή του 2020 μέχρι και τον Αύγουστο 2021, εξάγονται χρήσιμα στοιχεία.

Επισημάνσεις σχετικά με τις τάσεις ταξιδιωτικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για την Ελούντα [Επικαιροποιημένα στοιχεία Αυγούστου 2021]:

  • Για τον Αύγουστο του 2021, διατηρήθηκε ο υψηλός βαθμός διαδικτυακών αναζητήσεων σε σχέση με ζήτηση για διαμονή στον προορισμό της Ελούντας, με το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρεί και να αυξάνει το μερίδιο αγοράς του, με τις αναζητήσεις από Γερμανία και τη Γαλλία να συμπληρώνουν την τριάδα με τις τοπ χώρες προέλευσης των αναζητήσεων που γίνονται διαδικτυακά σε σχέση με ενδιαφέρον διαμονής.
  • Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αναζητήσεις τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, παρατηρήθηκε πολύ σημαντική αύξηση κατά 53% για τη Γερμανία, 71% για τη Γαλλία, 183% για το Βέλγιο, 50% για την Ελβετία, 62% για τις ΗΠΑ και μόλις 18% για το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Τον Αύγουστο του 2021 παρατηρούμε μια μικρή μείωση 6% στις αναζητήσεις σε σχέση με τον Ιούλιο 2021. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες υπήρξε μείωση των αναζητήσεων, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο που σημείωσε αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πιο αναλυτικά, τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 παρατηρήθηκε αύξηση των αναζητήσεων κατά 30% για το Ηνωμένο Βασίλειο και μείωση κατά 15% για τη Γερμανία, 32% για τη Γαλλία, 26% για την Ελβετία, 14% για το Βέλγιο, 24% για τις ΗΠΑ.
  • Για το 2021, το μεγαλύτερο μερίδιο του όγκου αναζητήσεων για διαμονή στην Ελούντα, ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες σε αναζητήσεις, κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπόλοιπες χώρες αύξησαν το ενδιαφέρον τους συγκριτικά με το 2020 και συγκεκριμένα η Γερμανία είναι στην δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν η Γαλλία, η Ελβετία και οι ΗΠΑ για το 2021.
  • Τον Αύγουστο το μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αυξάνεται το ενδιαφέρον με τις υπόλοιπες χώρες να μειώνουν τις αναζητήσεις.

Σχετικά με την έρευνα:

Αποτελεί μέρος του εγχειρήματος Tourix Analytics, από την ομάδα της Tourix, με σκοπό την αξιοποίηση των εξειδικευμένων εργαλείων της, του ανθρώπινου δυναμικού της και των πολύτιμων δεδομένων που παρέχει η Google, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την τουριστική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Η έρευνα βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας 436 όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την διαμονή στην Ελούντα. Τα δεδομένα ενημερώνονται μηνιαία.

Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία για την Τουριστική Ζήτηση μέσω διαδικτύου σε σχέση με διαμονή για τον προορισμό της Ελούντας: analytics.tourix.gr/elounda