Νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης εκλέχθηκε ο Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης

Πρέπει να διαβάσετε

Νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης εξελέγη ομόφωνα ο Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Στη χθεσινή (01.12.2022) εκλογική συνεδρίαση του νεοσύστατου Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά από μυστική, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης έλαβε 11 ψήφους στους 11 παρόντες και εξελέγη ομόφωνα. Στη συνέχεια, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, ορίστηκαν οι προτεινόμενοι από τον εκλεγμένο Πρύτανη τέσσερις Αντιπρυτάνεις.

Βάσει των παραπάνω, η σύνθεση της νέας Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ως εξής (αναγράφονται και οι προτεινόμενοι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων):

Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
Πρύτανης

Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)
Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

Αναπλ. Καθ. Δανάη Βενιέρη 
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης 
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Αντιπρύτανης Τεχνικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής μέριμνας

Αναπλ. Καθ. Φώτιος Κανέλλος
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

Η νέα Πρυτανεία θα αναλάβει καθήκοντα μετά τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα