Νέο μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Πρέπει να διαβάσετε

Την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας έχει σκοπό η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

Εκτός από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από κοινού, σύμφωνα με τον Πρύτανη  του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Κοντάκη, στην συνεργασία του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, θα συμβάλει και το γραφείο μεταφοράς τεχνογνωσίας, οι εργασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2020.

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους στο πλαίσιο δράσης του συνεργατικού χώρου ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας H2B HUB, μέσω του καθορισμού των περιοχών/αντικειμένων στους οποίους τα Μέρη επιθυμούν να συνεργαστούν και των δράσεων τις οποίες σκοπεύουν να αναλάβουν, προς αμοιβαίο όφελός τους και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, με σκοπό να επωφεληθούν το ένα από τις πρωτοβουλίες και τις διαδικασίες του άλλου Μέρους ειδικότερα σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης:

«Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής  Γεώργιος Μ. Κοντάκης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης παρουσία του Αντιπρύτανη  Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή Μιχαήλ Παυλίδη, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη, της Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευδοξίας Καψαλάκη και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου H2B HUB, κ. Γεωργίου Καρουζάκη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ   Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιμελητηρίου Ηρακλείου επισφραγίζει την ήδη μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων, έχοντας ως απώτερο στόχο  την ενίσχυση και την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την κατάρτιση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας.

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι:

  • Η αξιοποίηση των γνώσεων της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του επιχειρηματικού κόσμου για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Η καλλιέργεια και προώθηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
  • Η υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών / αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η επιχειρηματική κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων.
  • Η πιο άμεση διασύνδεση των φοιτητών με τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση.
  • Η διενέργεια εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τις επιχειρήσεις για τη διαρκή βελτίωσή τους.
  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων  που παράγονται εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης προς όφελος της οικονομίας και της  κοινωνίας».

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα