Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ για δράσεις αφαίρεσης CO2 – Η προθεσμία των αιτήσεων και ποια άλλα έργα αφορά

Πρέπει να διαβάσετε

Άνοιξε την περασμένη Παρασκευή 18 Απριλίου η περίοδος υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων, συνολικού ύψους 571 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Μεταξύ αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για έργα που αφορούν στην αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα.

Το ποσό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου 62 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (#LIFE) και στοχεύει σε τεχνολογίες όπως το βιοκάρβουνο, η βιοενέργεια με δέσμευση άνθρακα και η βελτιωμένη διάβρωση.

Ανθρακοδεσμευτική γεωργία

Τα έργα ενθαρρύνονται για την προώθηση της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, μέσω αυτών των τεχνολογιών, ενώ παράλληλα διανέμονται κίνητρα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν συνέργειες με άλλα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Horizon Europe και της αποστολής Horizon Europe Mission «A Soil Deal for Europe».

Το ποσό σχεδιάζεται για την παροχή οικονομικής υποστήριξης για έως και δώδεκα έργα με μεμονωμένα ποσά που δυνητικά κυμαίνονται από 1,1 έως 5,3 εκατομμύρια δολάρια (1 έως 5 εκατομμύρια ευρώ) και μπορεί να καλύψει το πολύ το 60% του κόστους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2024 και μπορούν να υποβληθούν μέσω της πύλης EU Funding & Tenders Portal . Η Επιτροπή ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν τον προσεχή Μάρτιο με τη χρηματοδότηση να ξεκινά στα μέσα του 2025.

Η αφαίρεση άνθρακα στην ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες με το κοινοβούλιο να θεσπίζει ένα πλαίσιο πιστοποίησης απομάκρυνσης άνθρακα (CRCF) και να εργάζεται για τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου, σαφών λογιστικών κανόνων και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αγοράς.

Η αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα προς το «καθαρό» μηδέν

Η αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα ή αλλιώς CDR, είναι η άμεση απομάκρυνση του CO2 από την ατμόσφαιρα και η διαρκής αποθήκευσή του σε γεωλογικούς, χερσαίους ή ωκεανούς ταμιευτήρες ή σε προϊόντα.

Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, όλα τα μονοπάτια χαμηλού κόστους προς το καθαρό μηδέν που συνάδουν με τη Συμφωνία του Παρισιού έχουν κάποιο ρόλο για το CDR.

Σε ένα σενάριο 1,5°C, το CDR θα χρειαστεί (εκτός από τις μειώσεις εκπομπών) να αντλήσει περίπου 3,8 GtCO2e ετησίως έξω από την ατμόσφαιρα μέχρι το 2035 και 9,2 GtCO2e έως το 2050.

Το «καθαρό» μηδέν είναι ένας σημαντικός ποσοτικός δείκτης εδώ, επειδή θα υπάρξουν ορισμένοι τομείς που δεν θα μπορούν να απελευθερωθούν από τον άνθρακα, ειδικά βραχυπρόθεσμα. Αυτό περιλαμβάνει τομείς όπως η ναυτιλία και η παραγωγή σκυροδέματος, όπου υπάρχουν περιορισμένες εμπορικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων.

Τα άλλα έργα

Εκτός των προαναφερθέντων, οι  προσκλήσεις υποβολής προτάσεων LIFE 2024 που άνοιξαν την Παρασκευή, αφορούν στους παρακάτω ενδεικτικούς προϋπολογισμούς:

Πρότυπα έργα δράσης (SAP)

  • Φύση και βιοποικιλότητα – 155 εκατ. ευρώ.
  • Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής – 65 εκατ. ευρώ.
  • Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – 61,98 εκατ. ευρώ.
  • Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια – 4 εκατ. ευρώ.
  • Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus – 8 εκατ. ευρώ.
  • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση – 10 εκατ. ευρώ.
  • Χορηγίες δράσης συντονισμού και υποστήριξης (CSAs)

Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια – 77 εκατ. ευρώ.

  • Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SNAPs/SIPs) – 150 εκατ. ευρώ.

Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία για SIP και SNAP (TA-PP) , Replication , Capacity Building ή Νομοθετικές και Πολιτικές Προτεραιότητες – €26 εκατ.

Ειδικές Συμφωνίες Επιχορήγησης Λειτουργίας για ΜΚΟ – 14 εκατ. ευρώ. 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν «μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που εργάζονται στην ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή ή τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Το LIFE υποστηρίζει καινοτόμα, αποτελεσματικά έργα με αποδεδειγμένα αποτελέσματα και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αναπαραχθούν και να κλιμακωθούν αλλού στην Ευρώπη. Οι αιτήσεις για έργα LIFE μπορούν να υποβληθούν από έναν μεμονωμένο οργανισμό ή από πολλούς που εργάζονται σε συνεργασία με άλλους ευρωπαίους εταίρους – ελέγξτε προσεκτικά την περιγραφή του θέματος χρηματοδότησης στο οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτηση.

Το πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE  είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα. Ζωντανεύει τις πράσινες ιδέες από το 1992 και, μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5.500 έργα σε όλη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60%, έως και 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ και συμπεριέλαβε το νέο υποπρόγραμμα μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Το πρόγραμμα LIFE διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Στην Ελλάδα

Το Πρόγραμμα LIFE έχει χρηματοδοτήσει 296 έργα στην Ελλάδα με 187 συντονιστές δικαιούχους και συνολικό κόστος έργων ύψους 463,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 261 εκατ. ευρώ συνεισέφερε η ΕΕ

Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της EE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Καλύπτονται τα ακόλουθα υποπρογράμματα (*):

• Φύση και βιοποικιλότητα

• Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

• Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας (πρώτη πρόσκληση για έργα το 2021)

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα