Νέα ευρωπαϊκή συνεργασία για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο συνεχίζοντας τη στρατηγική των ανοιχτών οριζόντων, της συνεργατικής δημιουργίας και της εξωστρέφειας έβαλε πλώρη για ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο Εrasmus ΚΑ210, Σχολική Σύμπραξη μικρής κλίμακας, διάρκειας 24 μηνών. Θέμα του Σχεδίου αυτού είναι η εκπαίδευση STEM και πώς αυτή θα έρθει μέσα στις σχολικές μας τάξεις (“Bringing STEM to life in our classrooms”).  Στη σύμπραξη συμμετέχουν 6 σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Λιθουανία και Πορτογαλία. Η πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση των συντονιστών του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Κυανή Ακτή της Γαλλίας (Beausoleil), δίπλα στο Πριγκιπάτο του Μονακό, από 21-22 Σεπτεμβρίου 2022. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, οι σκοποί, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια του Σχολείου κ.Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη και την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Αναγνωστάκη Στεφανία. Η πρώτη επίσκεψη σε Σχολείο προγραμματίστηκε για τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Κορκ της Ιρλανδίας, που είναι και το συντονιστικό σχολείο της σχολικής σύμπραξης.  Οι εταίροι θα επισκεφθούν το Ηράκλειο το Μάιο του 2023 για να παρακολουθήσουν πώς αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) μέσω STEM μέσα στη σχολική τάξη.

Λίγα λόγια για το STEM: Το “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των μαθητών ταυτόχρονα και συνδυαστικά σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς: την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά σε ένα διεπιστημονικό επίπεδο και εφαρμόζεται με συγκεκριμένη μέθοδο προσέγγισης.

Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα