Νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 2022 για μικρές επιχειρήσεις από 1 έως 49 εργαζομένους

Πρέπει να διαβάσετε

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, πρόκειται να υλοποιήσουν δωρεάν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ και καλούν τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή.

Οι εργαζόμενοι θα καταρτιστούν δωρεάν, για 40 ώρες, λαμβάνοντας επιδότηση 5€ ανά ώρα (σύνολο 200€).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

α) όσοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέχρι και 49 εργαζόμενoυς και ο εργοδότης τους αποδίδει όλες τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.

β) οι εργαζόμενοι με ΜΗ σταθερή εργασία/ σταθερό εργοδότη ή άνεργοι που όμως έχουν κατ’ ελάχιστο πενήντα (50) ένσημα κατά την περίοδο 01/ 01/ 2021 έως 31 /12/ 2021. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ)

Η κατάρτιση απαιτεί φυσική παρουσία και θα διεξαχθεί εκτός ωραρίου εργασίας (Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο απόγευμα) με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα, από τα οποία οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα (1):

• Marketing/ Πωλήσεις

• Βασικές Γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας

• Μηχανογραφημένη Λογιστική

• Εκμάθηση Υπολογιστών 3 Ενότητες (WORD, EXCEL, INTERNET)

• Διαχείριση Συγκρούσεων/ Δύσκολων Περιστατικών και Συναισθηματική Νοημοσύνης

• Social Media Marketing

• Βασικές Γνώσεις Ορολογίας Αγγλικής Γλώσσας για Επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

1. αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο.

2. μέσω email στο info@katartisi.gr με θέμα μηνύματος το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου και τη φράση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΑΕΚ”.

ΠΡΟΣΟΧH: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέσω email μόνο εφόσον είναι ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και συνημμένα ΟΛΑ σε ένα μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στα τηλέφωνα: 2810-302730 και 2810-244730.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα