Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Περιφέρειας Κρήτης υπογράφηκε στο Ηράκλειο για την αναβάθμιση του Λίντο.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Οι υπογραφές έπεσαν στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης, παρουσία του Προέδρου του ΕΑΚΗ Λευτέρη Ζερβού, του αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Νίκου Συριγωνάκη και του Προέδρου της ΝΟΔΕ Ηρακλείου Βαγγέλη Καρκανάκη.

Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων σήμερα εγκαταστάσεων και ακολούθως η υλοποίηση των έργων επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου αυτές να αποδοθούν, τόσο στην αθλητική οικογένεια όσο και στην τοπική κοινωνία, ως ασφαλείς και λειτουργικοί χώροι άθλησης και αναψυχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια και ανύψωση του αθλητισμού και στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Συγκεκριμένα και προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, προτείνεται να υλοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής έργα:

  • Μία ανοικτή δεξαμενή κολύμβησης μήκους 25 ή 33 μέτρων παραπλεύρως της υφιστάμενης κολυμβητικής δεξαμενής
  • Ένα κλειστό προπονητήριο καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης, ελαφριάς κατασκευής δίπλα στο υπάρχον Κλειστό Γυμναστήριο
  • Ένα επιπλέον γήπεδο αντισφαίρισης πλησίον των δύο (2) ήδη υπαρχόντων
  • Δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης 3Χ3 και
  • Ένα στέγαστρο της υφιστάμενης δεξαμενής κολύμβησης.

Όπως προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας η Περιφέρεια Κρήτης θα:

-προωθήσει την έγκαιρη εκπόνηση και ανάθεση των απαιτούμενων μελετών για τα προτεινόμενα έργα

-πραγματοποιήσει τη δημοπράτηση και υλοποίηση των ανωτέρω κατασκευών με προτεραιότητα τη μελέτη και κατασκευή της νέας ανοικτής δεξαμενής κολύμβησης μήκους 25 ή 33 μέτρων

-διαθέσει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του παρόντος μνημονίου.

-συμβάλει με την παροχή των κατάλληλων στοιχείων στην διαμόρφωση σχεδίου προγραμματικής συμβάσεως, ώστε με την υπογραφή του να μεταφερθεί η σχετική αρμοδιότητα στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, που θα ορίζονται προς τούτο και θα αναλάβουν τους προϋπολογισμούς κάθε έργου, τα σχετικά τεχνικά δελτία και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.

-λαμβάνει εν γένει κάθε αναγκαίο μέτρο, που απορρέει από το παρόν μνημόνιο για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειμένου του.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα:

εξασφαλίσει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων όλα τα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίηση των παραπάνω μελετών και έργων

-διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών από το τηρούμενο αρχείο των υπηρεσιών της.

-διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

 

Νωρίτερα υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Ηρακλείου, για την αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου.