Η ΔΕΥΑΗ ενημερώνει τους δημότες που κατοικούν στον τομέα 026 (από Πλατεία Κύπρου μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο και γύρω δρόμους) ότι ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΗ που έχουν στα χέρια τους είναι εσφαλμένος, λόγω μηχανογραφικού προβλήματος.

Οι δημότες παρακαλούνται να μην τον λάβουν υπόψιν, ενώ σύντομα θα παραλάβουν τον ορθό λογαριασμό του 4ου τριμήνου του 2018.

Εάν όμως έχουν ήδη εξοφλήσει τον λογαριασμό αυτό, τότε το ποσόν θα πιστωθεί αυτόματα στο νέο λογαριασμό.