Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
να παρακολουθήσετε τη 2η Συνέντευξη Τύπου (Press Conference) του έργου
«Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» – 2018-1-0572” – SUPMed

Ώρα: 11:00π.μ.– 12:00μ.μ

Τρόπος: Αίθουσα ΚΑΡΟΥΖΟΥ Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9,
και Μέσω ZOOM

Διοργάνωση: Επιμελητήριο Ηρακλείου

Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση για το έργο και την υλοποίηση του
2. Η συμμετοχή του Ταμείου Επιχορηγήσεων για τον ΕΟΧ και τη Νορβηγία για την Περιφερειακή Συνεργασία στο πρόγραμμα
3. Η ανάπτυξη του Διαχειριστικού Εργαλείου και τι μπορεί να επιτευχθεί
4. Σύντομη παρουσίαση των Action Plans που έχουν αναπτυχθεί για τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν πιλοτικά στο έργο, με σκοπό τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης

Για να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/86581704035?pwd=QTNHMmxJSTF0Z2k5YlRHNXBud1U5Zz09

Meeting ID: 865 8170 4035
Passcode: 825599

Topic: Press Event
Time: May 17, 2022 11:00 AM Athens

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του «Ταμείου Επιχορηγήσεων EEA και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία» EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Πρόγραμμα

11:00 Έναρξη
• Χαιρετισμός – Μανώλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

11:05 Ενημέρωση για την υλοποίηση του προγράμματος SUPMed και τους στόχους
• Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου: Μαρία Συμεωνίδου, Συντονίστρια
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

11:15 Ανάπτυξη και πιλοτική χρήση του Διαχειριστικού Εργαλείου Λήψης
Αποφάσεων (Decision Support Tool DST)
• Εκ μέρους της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.: Βασιλική Καλογεράκου

11:30 Παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης (Action Plans) για την αντικατάσταση των
πλαστικών μιας χρήσης στα ξενοδοχεία πιλότους
• Εκ μέρους της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.: Γιάννης Μαυρογιάννης

11:40 Ερωτήσεις
11:55 Κλείσιμο εκδήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Ηρακλείου, email:euprojects@ebeh.gr / symeonidou@ebeh.gr ή τηλεφωνικά στο +302810331280.

Για να ενημερώνεστε για το έργο SUPMed, ακολουθήστε μας σε Facebook, Twitter και LinkedIn ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος