Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις καλών πρακτικών από τη Διευθύντρια του σχολείου Κοκοτσάκη Αντωνία, από τους εκπαιδευτικούς Αθανασάκη Μαρία, ΠΕ80,Υποδιευθύντρια, Γιασσάκη Ευαγγελία, ΠΕ07, Κυδωνιέως Κυριακή, ΠΕ06, Μπενέτου Σπυριδούλα, ΠΕ02, Τσανάκα Βασιλική, ΠΕ03 ΕΑΕ, Τσαπάκη Ελένη, ΠΕ03, Φιλιππίδου Αννα, ΠΕ02, Φιολιτάκη Μαρία, ΠΕ02,  Χουρσάν Χρυσή,ΠΕ02 καθώς και από τα μέλη της ΕΔΥ Στέφου Μαρία-Αμαλία,ΠΕ23,  Βαβούρη Ελευθερία, ΠΕ30.

 

διευθύντρια Κοκοτσάκη Αντωνία και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρουσίασαν καλές πρακτικές του σχολείου μας: Αθανασάκη Μαρία, ΠΕ80,Υποδιευθύντρια, Γιασσάκη Ευαγγελία, ΠΕ07, Κυδωνιέως Κυριακή, ΠΕ06, Μπενέτου Σπυριδούλα, ΠΕ02, Τσανάκα Βασιλική, ΠΕ03 ΕΑΕ, Τσαπάκη Ελένη, ΠΕ03, Φιλιππίδου Αννα, ΠΕ02, Φιολιτάκη Μαρία, ΠΕ02,  Χουρσάν Χρυσή,ΠΕ02 καθώς και τα μέλη της ΕΔΥ Στέφου Μαρία-Αμαλία,ΠΕ23,  Βαβούρη Ελευθερία, ΠΕ30.

Είχαμε επίσης την τιμή να υποδεχτούμε την κα Γιγουρτάκη Μαρία, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής εκπαίδευσης Κρήτης καθώς και την κα  Βουράκη Αρετή, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης που με τις εισηγήσεις τους εμπλούτισαν το πρόγραμμα και έδωσαν το έναυσμα για ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Η διευθύντρια ευχαριστεί θερμά το σύλλογο διδασκόντων για τη στήριξη της δράσης, γεγονός  που αποδεικνύει  για άλλη μια φορά το συνεργατικό κλίμα που διακρίνει το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου προς όφελος πάντα των μαθητών/μαθητριών του.