Με επιτυχία η συνάντηση εταίρων του έργου TOURNET

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελευταία Συνάντηση Εταίρων του έργου TOURNET που συμμετέχει το ΜΑΙΧ και αφορά τη “δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Στη Συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 30/06/2022-01/07/2022 στο Μπαρ του Μαυροβουνίου, συμμετείχε από το ΜΑΙΧ ο κ. Αγγελάκης Γεώργιος, όπου παρουσίασε τις δράσεις του ΜΑΙΧ, αναφορικά με τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων ενδιαφερομένων που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στον τουρισμό, αλλά και της πλατφόρμας, η οποία φέρνει σε εφαφή τους επιχειρηματίες του τουρισμού στα Χανιά με τους τουρίστες.

Το έργο αυτό επιδιώκει την ενσωμάτωση στο δίκτυο νέων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Το δίκτυο αυτό εστιάζει σε περιοχές όπου υπάρχει μειωμένος αριθμός τουριστών αλλά παρέχει και βιώσιμα εργαλεία διαχείρισης για τις περιοχές που λαμβάνουν υψηλό
αριθμό τουριστών σε περιόδους αιχμής.

Εκτός από το ΜΑΙΧ, στο έργο συμμετέχουν εταίροι από τον οργανισμό Arctic Circle Business από τη Γροιλανδία (συντονιστής του έργου), από την Ισπανία ο συμβουλευτικός οργανισμός Metodo, το Κέντρο Εκπαίδευσης Misericordia, το Πολυτεχνείο της Βαλένθια, το Ευρωπαικό Κέντρο Eπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Burgos, από τη Γροιλανδία ο τουριστικός οργανσιμός Visit Greenland και ο εκπαιδευτικός οργανισμός JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar από το Μαυροβούνιο.

Το έργο TOURNET, το οποίο άρχισε 1/11/2019 θα ολοκληρωθεί, έπειτα από μια εξάμηνη παράταση, στις 31/08/2022.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα