Με απόφαση Περιφερειάρχη και χρηματοδότηση 2,4 εκ. ευρώ, συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, Κέντρου Ένταξης και Παραρτήματος Ρομά Δήμου Ηρακλείου

Πρέπει να διαβάσετε

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη παρατείνεται μέχρι 31/12/2025, η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, ΚΕΜ και Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Δήμου Ηρακλείου με χρηματοδότηση 2,4 εκ ευρώ από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027. Το Κέντρο ενισχύεται με κινητή μονάδα και πρόσθετο προσωπικό 15 ατόμων προκειμένου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής έχει κεντρικό στόχο την  παροχή ενός πλέγματος τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών γειτονιάς, κοινοτικών δηλαδή υπηρεσιών και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους πολίτες και κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου, με βασικό στόχο την καλλιέργεια αξιών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, συλλογικής δράσης και τελικά την αναγέννηση του αισθήματος του «ανήκω σε μια κοινότητα ανθρώπων».

 Στο Κέντρο Κοινότητας με τα παραρτήματά του παρέχονται συνοπτικά οι κάτωθι υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς

τους πολίτες για την ένταξή τους σε προγράμματα επιδοματικής πολιτικής του κεντρικού κράτους, για την τακτοποίηση αστικοδημοτικών θεμάτων, δικαστικών, νομικών ζητημάτων και για την πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση.

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές: Αφορά στην συνεργασία και διασύνδεση με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες και δομές για την κάλυψη ειδικών αναγκών των ωφελούμενων της δομής (ξενώνες, υπηρεσίες υγείας, απασχόλησης, εκπαίδευσης, δομές ΑμεΑ, προγράμματα κοινωνικής στήριξη, δομές απεξάρτησης κλπ)

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όπως ενδεικτικά αναφέρεται κατωτέρω: Αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής, κοινωνικής υποστήριξης,

μαθησιακής στήριξης, εργασιακής υποστήριξης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, νομικής υποστήριξης.

Με τις υπηρεσίες Κινητής Μονάδας επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών στις απομακρυσμένες περιοχές του δήμου καθώς και η παροχή υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των πολιτών.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα