Λογιάδης: Περιορισμοί που τίθενται στην αξιολογική διαδικασία μαθητών Β’ και Γ’ λυκείου

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης, με θέμα: « Περιορισμοί που τίθενται στην αξιολογική διαδικασία μαθητών Β’ και Γ’ λυκείου, με τον αποκλεισμό τους από τα ΚΕΔΑΣΥ».

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Σε επιστολή της Ανώτατης Συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) αναφέρει ότι στον νόμο 4823/2021 ” Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, στο άρθρο 53 αναφέρεται ότι: ” τα ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ Λυκείου όλων των τύπων , οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους” και παρακάτω ” β. στις περιπτώσεις που ο γονέας/ κηδεμόνας μαθητή/τριας που φοιτά στη Β’ ή Γ’ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων που επιθυμεί να καταθέσει αίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΚΕΔΑΣΥ ΔΕΝ δύναται να προβεί σε έκδοση αξιολογικής έκθεσης για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και κατ’ επέκταση να προτείνει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης στις εξετάσεις“.

Το ΔΣ της  Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων-Μαθητών Ελλάδας θεωρεί  ότι η παραπάνω πρόβλεψη στερεί, ανεπίτρεπτα, το δικαίωμα σε μαθητές να λάβουν αξιολογική έκθεση που να προτείνει την προφορική αξιολόγηση του μαθητή/της μαθήτριας κατά τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Όμως, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ευρύτερα γνωστή ως δυσλεξία, αφορά στη δυσχέρεια  που παρουσιάζει κάποιος στην επεξεργασία του γραπτού λόγου, πιο συγκεκριμένα, στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία και είναι μια διαταραχή με μεγάλο εύρος που παραμένει και  δεν εξαλείφεται κατά την ώριμη ηλικία. Επιπλέον, ακόμα και στις πιο ήπιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αγχώδεις καταστάσεις που προκύπτουν από την ίδια τη διαδικασία όχι μόνο της ίδιας της γραπτής εξέτασης, αλλά και της προετοιμασίας προς αυτήν.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ώστε να στερούνται του δικαιώματος να αξιολογηθούν οι μαθητές κάθε ηλικίας και εφόσον εκτιμηθεί από την αρμόδια διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ η ύπαρξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών να υπάρξει θετική γνωμοδότηση για προφορική εξέταση του μαθητή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Θα προχωρήσετε στην κατάργηση της παραπάνω νομοθετικής πρόβλεψης, ώστε να δοθεί το δικαίωμα  σε όλους τους μαθητές που φοιτούν, να  κάνουν αίτηση προς τα ΚΕΔΑΣΥ για την αξιολόγηση τους, και εφόσον αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου να εξετάζονται προφορικά, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα