Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
28.4 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Λογαριασμοί ρεύματος: Πέντε οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής για το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Πρέπει να διαβάσετε

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την αποκάλυψη των χρεώσεων που φέρνουν οι νέες κατηγορίες των χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος.

Την 1η Ιανουαρίου 2024 όλοι οι πάροχοι υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ανταγωνιστικές χρεώσεις αλλά και τους συντελεστές των μαθηματικών τύπων που θα τις καθορίζουν καθώς και θα τις ανεβοκατεβάζουν ανάλογα με τη διακύμανση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ειδικό τιμολόγιο ή το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο και καθιέρωσε η κυβέρνηση με σκοπό όλοι οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν πιο εύκολα τις χρεώσεις από πάροχο σε πάροχο αλλά και να διασφαλίζονται περισσότερο σε περίπτωση μεταβολής των κοστολογικών δεδομένων της αγοράς ρεύματος. Οι πάροχοι και για τη συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίου θα πρέπει να αναρτήσουν τις τελικές τιμές ρεύματος την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ την 1η Δεκεμβρίου 2023 θα έπρεπε να γνωστοποιήσουν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) τους συντελεστές του μαθηματικού τύπου που καθορίζουν τα τιμολόγια.

Η ΡΑΑΕΥ συστήνει σε παρόχους και καταναλωτές τις ακόλουθες οδηγίες για το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο.:

1. Πώς διαμορφώνεται η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο

Οι πάροχοι οφείλουν να πληροφορήσουν τους πελάτες τους για τους όρους σύμβασης του ειδικού τιμολογίου που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται από το ύψος της βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (αρχική τιμή ρεύματος όπως διαμορφώνεται με βάση τα κόστη του παρόχου και τα περιθώρια κέρδους), την πάγια χρέωση (το γνωστό πάγιο που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), τις τιμές των συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης (μαθηματικός τύπος που ενεργοποιείται όταν ο πάροχος δεν έχει προβλέψει με ακρίβεια την τιμή ρεύματος) και το ύψος των παρεχόμενων εκπτώσεων.

2. Μία έκπτωση, ένας μαθηματικός τύπος

Η ΡΑΑΕΥ ξεκαθαρίζει πως πέραν των προαναφερόμενων παραμέτρων που υποχρεούνται να ανακοινώνουν και να εφαρμόζουν στο ειδικό ή «πράσινο» τιμολόγιο δεν επιτρέπεται να προσθέτουν καμία άλλη. Είτε είναι στοιχείο του μηχανισμού αναπροσαρμογής είτε είναι άλλης μορφής έκπτωση.

3. Δικαίωμα εναντίωσης επί της μετάπτωσης στο Ειδικό Τιμολόγιο

Από την 1η Ιανουαρίου όσοι δεν έχουν επιλέξει κάποιο από τα χρωματιστά τιμολόγια υποχρεωτικά όλοι μεταπίπτουν στο «πράσινο» ή ειδικό τιμολόγιο. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ δικαίωμα εναντίωσης έχουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2024. Το δικαίωμα εναντίωσης δεν έχει αναδρομική ισχύ ξεκαθαρίζει η Ρυθμιστική Αρχή. Άρα οι καταναλωτές ότι χρεώνονταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα το πληρώσουν κανονικά και αν αλλάξουν κατηγορία τιμολογίου δεν θα γίνει συμψηφισμός.

4. Κάθε πότε και τι αλλάζει στο πράσινο τιμολόγιο

Η ΡΑΑΕΥ διευκρινίζει επίσης κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζουν οι τιμές και οι άλλες παράμετροι του πράσινου ή ειδικού τιμολογίου ρεύματος.

Το πάγιο μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ισχύει στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης μετά την τροποποίηση, θα πρέπει να ανακοινώνεται δε, την 1η του μήνα.

Η βασική τιμή προμήθειας ρεύματος μπορεί να αλλάζει κάθε εξάμηνο αλλά να ανακοινώνεται δύο μήνες πριν την τροποποίηση.

Η έκπτωση στη βασική τιμή προμήθειας μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ανακοινώνεται την 1η κάθε μήνα.

Οι συντελεστές του μηχανισμού αναπροσαρμογής θα μπορούν να αλλάζουν κάθε τρίμηνο και να ανακοινώνονται ένα μήνα πριν την τροποποίηση. Να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές θα βλέπουν στους λογαριασμούς ρεύματος τον μαθηματικό τύπο για τον μηχανισμό αναπροσαρμογής. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το «a» είναι ο συντελεστής προσαύξησης, το «Lu» είναι το ανώτατο όριο μη ενεργοποίησης του μηχανισμού αναπροσαρμογής και το «Li» τι κατώτατο όριο μη ενεργοποίησης του μηχανισμού αναπροσαρμογής

Σχετικά με τα λοιπά τιμολόγια, με σήμανση μπλε (σταθερά) και κίτρινη (κυμαινόμενα), σημειώνεται ότι οι τιμολογιακοί όροι ισχύουν καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης και δύνανται να τροποποιούνται μόνο για σπουδαίο λόγο και υπό τον όρο της τήρησης της διαδικασίας προγνωστοποίησης του καταναλωτή, ήτοι μέσω ατομικής ενημέρωσης 2 μήνες πριν τη σκοπούμενη μεταβολή.

5. Οι κατηγορίες και τα χρώματα των τιμολογίων

Με την πέμπτη σύσταση γίνεται γνωστή η χρωματική σήμανση των τιμολογίων ρεύματος:

Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε, το Ειδικό Τιμολόγιο με χρώμα πράσινο, τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί. Οι Σημάνσεις Διαφάνειας αποτυπώνονται διακριτά στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού κατανάλωσης, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του και τις προωθητικές ενέργειες.

6. Πότε η ΡΑΑΕΥ θα ενημερώνει τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου

Η τελική τιμή του ειδικού τιμολογίου ή πράσινου τιμολογίου ρεύματος θα πρέπει να ανακοινώνεται από τους παρόχους κάθε 1η του μήνα. Οι πάροχοι δε, οφείλουν να την αποστείλουν στη ΡΑΑΕΥ το αργότερο έως και την 1η μέρα έκαστου μήνα τιμολόγησης και μέχρι τις 23:59. Η Ρυθμιστική Αρχή μέχρι και την πέμπτη ημέρα κάθε μήνα θα αναρτά συγκριτικό πίνακα μεταξύ των παρόχων.

Πηγήot.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα