Τεράστιες παραμένουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη, με 1017 κενές θέσεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης Δημήτρης Δερμιτζάκης, μετά από τη Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δουλεύουν «μόνιμα» στην εκπαίδευση, τα εναπομείναντα κενά σε επίπεδο Κρήτης είναι δυστυχώς ακόμα σε τετραψήφιο αριθμό.

ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γενική Αγωγή

ΠΕ70 83

ΠΕ60 28

ΠΕ05 4

ΠΕ06 14

ΠΕ07 9

ΠΕ08 6

ΠΕ11 13

ΠΕ79 7

ΠΕ86 7

ΠΕ91 7

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ70 ΕΑΕ 14

ΠΕ60 ΕΑΕ 4

ΠΕ08 ΕΑΕ 4

ΠΕ11 ΕΑΕ 3

ΠΕ79.01 ΕΑΕ 3

ΠΕ86 ΕΑΕ 3

ΠΕ91.01 ΕΑΕ 3

Παράλληλη Στήριξη Δασκάλων 144

Παράλληλη Στήριξη νηπιαγωγών 25

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 381

ΠΥΣΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γενική Αγωγή

ΠΕ60: 12

ΠΕ70: 36

ΠΕ05: 1 Μ.Ω.

ΠΕ06: 11

ΠΕ07: 4 Μ.Ω.

ΠΕ08: 6

ΠΕ11: 8

ΠΕ79.01: 4

ΠΕ86: 7

ΠΕ91: 5

Τμήματα Υποδοχής: 13

Ειδική Αγωγή

ΕΕ71: 7

ΠΕ61: 0

Παράλληλη Στήριξη

Δάσκαλοι: 82

Νηπιαγωγοί: 12

Σύνολο: 208

 

ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Γενική Αγωγή

ΠΕ60: 9

ΠΕ70: 31

ΠΕ05: 2

ΠΕ06: 2

ΠΕ07: 4

ΠΕ08: 5

ΠΕ11: 9

ΠΕ 91: 3

ΠΕ86: 8

ΠΕ91: 3

Ειδική Αγωγή

Σε δομές ειδικής αγωγής 9

Παράλληλη Στήριξη Σύνολο Δάσκαλοι , νηπιαγωγοί: 94

Σύνολο:179

 

ΠΥΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ 60: 22

ΠΕ 70: 75

ΖΕΠ: 41

ΠΕ05:3

ΠΕ06: 13

ΠΕ07: 2

ΠΕ08: 3

ΠΕ11: 7

ΠΕ32: 2

Ειδική Αγωγή

Παράλληλη στήριξη σύνολο: 81

ΣΥΝΟΛΟ 249

Όπως διαπιστώνουμε βλέπουμε ότι τα κενά σε επίπεδο Κρήτης (ΑΠΥΣΠΕ) βρίσκονται σε τετραψήφιο αριθμό δηλαδή στα 1017.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε για το δημόσιο σχολείο».