Κρήτη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Πρέπει να διαβάσετε

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2022-2023 ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στα μέτρα του προγράμματος Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τον ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ από την 18η  Μαΐου έως την 15η Ιουνίου.

Αφορά αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες αμπέλου της εκμετάλλευσής τους, όπως είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και εφόσον έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Κατά την υποβολή της αίτησης πραγματοποιούνται :

α) Συμπλήρωση των στοιχείων του αιτούντος παραγωγού

β) Επιλογή των αμπελοτεμαχίων προς ένταξη στο πρόγραμμα, όπως εμφανίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο. Σε περίπτωση διαφωνίας του παραγωγού με τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων που εμφανίζονται, μπορεί να προβεί στη διόρθωση / ενημέρωση τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

ΥΑ 1059/128533/13.05.2022(ΦΕΚ Β΄2418/17.05.2022): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα – Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» .

Για τεχνική βοήθεια στη χρήση της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, οι χρήστες μπορούν εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα υποστήριξης, στα ακόλουθα:

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα