Οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, προχωρήσαν στον απολογισμό δραστηριότητας για το Δεκέμβριο 2020.

Ακολουθούν τα συνοπτικά αποτελέσματα του απολογισμού:

Ολόκληρος ο πίνακας:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ)
ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 411 766 168 1780 3387 813 24 13 0 0 0 0 425 415
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 4335 9381 4378 20413 26635 7210 524 203 182 57 55 1 4841 906
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ 492 1016 838 4989 5234 1361 42 9 5 1 3 0 592 42
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 27 154 63 908 846 206 39 7 33 0 4 0 499 21
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 30 96 30 40 34 17 3 1 0 0 0 0 6 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 1319 2640 1306 10886 13250 3106 49 29 10 1 5 0 1706 1095
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 3 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 60 276 80 111 280 50 138 14 55 1 9 0 105 9
ΣΥΝΟΛΟ 6675 14332 6864 39129 49668 12768 819 276 285 60 76 1 8174 2488
62436 1095 422
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ 15 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
(ΓΕΝΙΚΑ)
5127 EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19
Κλοπές – Διαρρήξεις 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ 15 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.   (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) 36 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ληστεία 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ  (ΣΤΙΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) 0 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2454 105
 Περί Αλλοδαπών 54 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 ΜΜΜ 803 4
Περί Όπλων 20 ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ 51688 3426
Περί Ναρκωτικών 68 ΣΥΝΟΛΟ 54945 3535
Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα 3 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 3927 10
Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. 18
Λοιπές παραβάσεις 243
ΣΥΝΟΛΟ 422
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ

(*τα στοιχεία είναι προσωρινά, τα οριστικά αναρτώνται στον ετήσιο απολογισμό)